IKAPOK II

Badatelský kroužek

Badatelský kroužek

IKAP2

10. 1. 2023

Badatelský kroužek na ZŠ Dr. Hrubého 2 ve Šternberku navštěvují žáci 6. ročníku jednou týdně. Cílem je zapálit v nich nadšení pro přírodovědné předměty, probudit chuť dozvědět se něco víc, přemýšlet, bádat, zkoušet, hledat souvislosti, z pokusů vyvozovat závěry, poučit se z nich a umět nabyté znalosti aplikovat v další práci. K tomu nám slouží vybavení školního fyzikálního kabinetu.


Začali jsme jednoduchými elektrickými obvody, kdy žáci zkoušeli, co je třeba k tomu, aby se rozsvítila žárovka, jakými různými způsoby se dá zapojit více žárovek, jaký to má vliv na intenzitu světla. Postupně vyzkoušeli i další součástky jako diodu, LED, fotodiodu, reostat, zvonek, naučili se měřit multimetrem. Zjišťovali, jak vyrobit elektrický článek, a měřili, jak získané napětí ovlivní kombinace mincí a jestli jako elektrolyt lépe funguje brambora, jablko nebo třeba kiwi. Zkoušeli, zda i oni jsou vodiči elektrického proudu, jak vodivost ovlivní vlhké ruce, zapojovali se do série i paralelně.


Poté jsme se pustili do složitějších projektů s využitím stavebnice Boffin. Zde se dají spojovat obvody podle návodu, ale lze skládat i obvody vlastní.


Nyní jsme elektřinu na chvíli opustili, vyrábíme z krabiček od sirek poslušná zvířátka, která fungují na principu tření, poslušné potápěče, které ovládáme pomocí tlaku v kapalině, hrajeme si s elektrostatikou.


Před Vánocemi jsme vyrobili parádní raketu, kterou poháněly zapálené páry lihu. Uspořádali jsme soutěž o nejrychlejší raketu s nejlepším aerodynamickým tvarem. Také jsme si zahráli na zkumavky, které jsme „naladili“ sloupcem vody.


Na začátku nového roku nás čeká práce se stavebnicí I-triangle, která obsahuje řadu zajímavých elektrotechnických součástek – senzory pohybu, IR bránu, senzory teploty, senzory vzdálenosti, relé, elektromotorky a zároveň mechanické části, ze kterých se dá vyrobit auto dle vlastní fantazie, metronom, ale třeba i hydraulický zvedák. Dále využijeme stavebnice Pasco, kde se žáci naučí pracovat s programem SPARKwue a využívat ke svému bádání senzory síly, tlaku, teploty, napětí, proudu a pH. Budeme měřit výšku podlaží ve škole podle změn atmosférického tlaku, budeme zjišťovat, jakou kyselost má půda ve Šternberku, jestli se změní pH, když ovocný čaj osladíme. Dáme prostor také optice – děti si vyzkouší různé typy zrcadel, vyrobí si periskop, vyzkouší, jak zkombinovat čočky, aby fungovaly jako dalekohled.


Děti práce v kroužku baví, jsou přirozeně zvídavé, nebojí se zkoušet, dělat chyby. Malý počet dětí v kroužku dává prostor se jim individuálně věnovat, podporovat jejich nadání a posouvat je o kousek výš. A možná, že jednou tyto děti třeba vymyslí něco, co bude přínosem zase pro nás ostatní. 


Mgr. Jana Lounová

učitelka matematiky a fyziky

garantka aktivit na ZŠ