IKAPOK II

Centra Inkluzivního zájmového vzdělávání v RPVOK zahájila svou činnost

Centra Inkluzivního zájmového vzdělávání v RPVOK zahájila svou činnost
14. 6. 2021

Centra Inkluzivního zájmového vzdělávání v RPVOK zahájila svou činnost

Měsíc Červen je ve znamení uvolňování omezení v souladu s Vládními nařízeními, tato situace umožnila realizovat i prezenční vzdělávací akce. Centra inkluzivního zájmového vzdělávání (CIZV) zřízená v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) toho využila a zrealizovala prezenční semináře. CIZV, Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, 790 01 Jeseník připravilo akci pod odborným vedením Mgr. Ondřeje Ješiny, Ph.D. předního odborníka na problematiku pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání na téma „Úvod do problematiky letních pobytových akcí s účastí dětí s různým zdravotním znevýhodněním“. Účastníci byli seznámeni s problematikou aktivního zapojení dětí, žáků a studentů s různou úrovní jejich fyzických i mentálních schopností v oblasti zájmových pohybových aktivit. CIZV při DDM Olomouc, 17. listopadu 4, připravilo téma „Žák s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) v inkluzivním zájmovém vzdělávání" se zaměřením na táborovou činnost pod odborným vedením Mgr. Julie Wittmannové, Ph.D. z Katedry APA FTK UP v Olomouci. Koloběžce a jejímu využití v zájmových pohybových činnostech se věnoval seminář CIZV při DDM Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I – Město, na téma „Koloběžka a další cyklo pomůcky v inkluzivním vzdělávání“ odbornou lektorskou činnost zde odvedla Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc. Všechny akce proběhly v příjemné tvůrčí atmosféře, pořadatelé připravili vše v souladu s Vládními nařízeními a zúčastnilo se jich 62 pracovníků DDM a SVČ Olomouckého kraje.

Probraná témata byla přínosem pro všechny zúčastněné a incentivy, motivační pobídkou pro realizaci plánovaných akcí, prezentací vhodných modifikací realizovatelných v přírodě i v tělocvičně.


Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza, Odborný metodik APA RPVOK