IKAPOK II

CKP 08 Hasiči jsou všestranní

CKP 08  Hasiči jsou všestranní
5. 11. 2021

Jako první byla k vidění ukázka hašení pomocí přenosného hasicího přístroje. Žákům byly představeny jednotlivé druhy těchto “hasičáků” a samozřejmě nechyběla ani zkušební hasicí lekce pro samotné účastníky. Velice napínavou akcí pak byl požár automobilu a jeho následné uhašení. Své odborné kvality v této činnosti prokázali nejen žáci tohoto oboru, ale i školní cisternová automobilová stříkačka. A své multifunkční využití pak “CASka” ukázala i při výrobě lehké pěny pomocí přetlakové ventilace. Na závěr pak byla pro návštěvníky vyhlášena soutěž dvoučlenných družstev. Úkolem dvojice bylo pomocí džberovky sestříknout 3 kužely. Bylo třeba prokázat týmovou spolupráci, kdy jeden člen týmu pumpoval vodu a druhý proudnicí zaměřoval kužely. Věříme, že předvedené aktivity žáky zaujaly a bavili je. Tento workshop byl jedním ze šesti, které Střední průmyslová škola pro žáky základních škol pořádá.