IKAPOK II

Koloběžky v inkluzivním vzdělávání

Koloběžky v inkluzivním vzdělávání
25. 6. 2021

V pátek 4. 6. 2021 proběhl na DDM Kojetín, pod odborným vedením Mgr. Lenky Fasnerové, seminář Koloběžka v inkluzivním vzdělávání.

Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi ve školách a školských zařízeních zaměřený na metodiku jízdy na koloběžce a její využití v hodinách TV a zájmovém vzdělávání jako kompenzační aktivitu. Na semináři nešlo jen výuky jízdy na koloběžce, tzv. koloběhu, ale také o vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pohybu a jeho zdravotním účinku na lidský organismus a jak pracovat s dětmi se SVP při pohybových aktivitách a jízdě na koloběžce. 

Proč jsme zvolili zrovna koloběžku?

Pohyb je pro člověka jedním ze základních znaků života a je spjatý s motorikou nejen u dětí. Pravidelná pohybová aktivita udržuje organismus v dobrém zdravotním i duševním stavu. Díky pohybu se jedinec dokáže odreagovat od všedních problémů a zapomenout tak na nepříjemné situace. Můžeme se tak cítit lépe a to nejen po stránce fyzické, ale také i po stránce psychické. Jednou z velmi důležitých skutečností je to, že během pohybové aktivity dochází k uvolňování endorfinů, kterým říkáme hormony štěstí.

Koloběh je kombinací jízdy na koloběžce a fitness programu praktikovaného s koloběžkou. Jízdou na koloběžce komplexně posilujeme hlavní svalové skupiny, zpevňujeme a protahujeme svaly, dochází k zlepšení držení těla a celkového zlepšení kondice. 

Koloběh patří k pohybům, které lze svojí povahou považovat za rehabilitační a protahovací. Pohyb na koloběžce skrývá netušené možnosti v podobě celkového procvičování většiny svalových partií a hlavně těch, které při běžném pohybu leží ladem a neustále degenerují. Navíc jsou výtečným pomocníkem v boji proti bolestem zad a oproti jiným sportům, například jízdě na kole, jízda na koloběžce výrazně šetří naše klouby.

Jízdu na koloběžce a její správnou techniku považujeme za velmi vhodný doplněk sportovních inkluzivních aktivit v zájmovém a školním vzdělávání. A to z několika důvodů.

Jedním a myslím pro účastníka důležitým je zážitek a radost z koloběhu. Děti i dospělé jízda na koloběžce baví, a dělá je šťastné. Přitom si ani neuvědomují, že při správné technice pomáhají svému tělu. Dalším důležitým důvodem je odpovědný přístup k životnímu prostředí, protože koloběžka jako dopravní prostředek neznečišťuje ovzduší zplodinami ani hlukem.

Důvodů pro pořízená koloběžky je spousta, nejlépe, když si koloběžku pořídíte a sami zjistíte, že je prostě super.

Mgr. Jana Hrušáková