IKAPOK II

Konec Prvního monitorovacího období realizace APA v projektu RPVOK

Konec Prvního monitorovacího období realizace APA v projektu RPVOK
12. 7. 2021

Naplnil se půlrok naší činnosti, která byla velmi determinována aktuální situací s omezeními v rámci předcházení šíření COVID 19. Realizační tým oblasti Aplikovaných pohybových aktivit v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji byl také postaven před výzvu své aktivity plánované pro prezenční formy realizovat formou distanční. Je těžké přimět děti, žáky či studenty ke vzdělávání se distančně, když předtím tuto pro ně novou formu nepoznali nebo jen velmi okrajově.  Nyní se tato forma stala pro vzdělávání na dlouhou dobu formou hlavní. Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje (RCAPAOK) v projektu nezahálelo a svou práci zaměřilo na přípravu metodických a propagačních materiálů, vhodně doplnilo webové stránky k projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II); https://ikap2.ikap.cz/, kde má své místo i v současné době realizovaný Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci projekt Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), který se věnuje oblastem: Aplikovaných pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání; Prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a Kariérovému poradenství v odborném vzdělávání. https://ikap2.ikap.cz/rpvok/o-projektu Rovněž je práce v projektu prezentována prostřednictvím https://www.apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje a videa, záznamy z webinářů jsou k dispozici na: https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA. Pod odborným vedením Mgr. Elišky Vodákové, regionální konzultantky APA vzniklo instruktážní video k činnosti Centra APA FTK UP v Olomouci a RCAPA projektu RPVOK. Rovněž vznikl informační list „Letem světem APANETem“, který je Vám pravidelně rozesílán jeho autorem Mgr.  Adamem Jarmarem. 

V daném období proběhly webináře, kterých se zúčastnilo 280 pedagogů a pedagogických pracovníků, byla prezentována problematika pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Odborní lektoři se věnovali tématům: Obezita a metabolický syndrom“, lektor Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. z katedry APA FTK UP Olomouc; Téma „Tělesná a pohybová výchova v distanční výuce 1 a 2“ představily lektorky Mgr. Ivona Helisová a Mgr. Jana Kozlovská ze střední pedagogické školy v Kroměříži; problematice "Jiné" dítě v mateřské škole, práce s dětmi s PAS se věnovala lektorka Mgr. Jitka Bařinová  / ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha- Letňany; tématu „Žák se zdravotním znevýhodněním ve školní inkluzivní tělesné výchově“ se věnoval lektor Mgr. Tomáš Vyhlídal, Ph.D., z Katedry APA FTK UP v Olomouci. Webináře se věnovaly problematice řešené inkluzivními pohybovými aktivitami a byl o ně zájem, zúčastnilo se jich 218 pedagogických pracovníků.

Rovněž proběhly prezenční semináře na Centrech inkluzivního vzdělávání zřízených při DDM a SVČ (CIZV RPVOK), kterých se zúčastnilo 62 pedagogických pracovníků z oblasti inkluzivního zájmového vzdělávání. Na SVČ Duha Jeseník, Průchodní 154, 790 01 Jeseník se uskutečnil seminář na téma Úvod do problematiky letních pobytových akcí s účastí dětí s různým zdravotním znevýhodněním“, které jako odborný lektor prezentoval Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., vedoucí projektu RPVOK, zástupce vedoucího katedry APA FTK UP v Olomouci. Na DDM Olomouc, 17. listopadu 47, proběhl seminář na téma „Žák s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) v inkluzivním zájmovém vzdělávání" se zaměřením na táborovou činnost, prakticky pod vedením odborné lektorky Mgr. Julie Wittmannové, Ph.D., z Katedry APA FTK UP v Olomouc. Koloběžkám v inkluzivních pohybových aktivitách se věnoval seminář, konaný na Domě dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I – Město na téma Koloběžka a další cyklo pomůcky v inkluzivním vzdělávánípod vedením odborné lektorky Mgr. Lenky Fasnerové z Centra pohybu Olomouc. O všechny akce byl zájem, účastníci si vyslechli spousty informací podnětných pro jejich práci a rovněž si vyzkoušeli aktivity k řešené problematice.

RCAPA v RPVOK připravuje na školní rok 2021/2022 již od Srpna prezenční semináře na řešení aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit. 

Všem, kteří se našich aktivit zúčastnili, děkuji a těším se na další spolupráci.


Za RCPA RPVOK

Martin Lajza, Odborný metodik APA