IKAPOK II

Krajské centrum odborných praxí

Zkratka centra: KCOP

Krajské centrum odborných praxí poskytuje podporu vzdělávání budoucích učitelek a učitelů mateřských škol vzdělávajících se na Gymnáziu J. Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Centrum poskytuje odbornou podporu i učitelkám v mateřských školách, které vedou pedagogickou praxi středoškoláků.

Sídlo: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3

Dokumenty

Newslettery

Celkem dokumentů: 0

Newslettery

Dokumenty nejsou dočasně k dispozici.

Semináře

Celkem dokumentů: 4

Semináře

Školní zralost.pdf

13. 6. 2022

Matematická pregramotnost.pptx

13. 6. 2022

Logopedická pregramotnost.pptx

13. 6. 2022

Grafomotorika.pptx

13. 6. 2022

Workshopy

Celkem dokumentů: 22

Workshopy

LÉTO Výtvarná výchova.pdf

15. 6. 2022

LÉTO Hudební výchova.pdf

15. 6. 2022

PDF Jóga pro děti.pdf

15. 6. 2022

LÉTO Dramatická výchova.pdf

15. 6. 2022

LÉTO Informační technologie.pdf

15. 6. 2022

JARO Informační technologie.pdf

14. 6. 2022

JARO - Výtvarná výchova.pdf

14. 6. 2022

JARO- Hudební výchova.pdf

14. 6. 2022

JARO Dramatická výchova.pdf

14. 6. 2022

SVÁTKY Informační technologie.pdf

13. 6. 2022

PODZIM Hudební výchova.pdf

13. 6. 2022

PODZIM Informační technologie.pdf

13. 6. 2022

PODZIM Výtvarná výchova.pdf

13. 6. 2022

SVÁTKY Hudební výchova.pdf

13. 6. 2022

ZIMA Hudební výchova.pdf

13. 6. 2022

SVÁTKY Dramatická výchova.pdf

13. 6. 2022

SVÁTKY Výtvarná výchova Velikonoce.pdf

13. 6. 2022

SVÁTKY Výtvarná výchova Vánoce.pdf

13. 6. 2022

ZIMA Dramatická výchova.pdf

13. 6. 2022

ZIMA Informační technologie.pdf

13. 6. 2022

ZIMA Výtvarná výchova.pdf

13. 6. 2022

PODZIM Dramatická výchova.pdf

13. 6. 2022

Kontakty

Mgr. Romana Studýnková

Vedoucí KCOP

studynkova@gjb-spgs.cz

Mgr. Pavla Kadaníková

Vedoucí praxe v MŠ - učební praxe

kadanikova@gjb-spgs.cz

Mgr. Lenka Kreplová

Vedoucí praxe v MŠ - odborná praxe

kreplova@gjb-spgs.cz