IKAPOK II

Krajské centrum podpory podnikavosti

Krajské centrum podpory podnikavosti – jeho ustavení vychází z potřeby vzdělávání pedagogů a jejich pozitivní motivace k rozšíření praktické výuky v oblasti kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Oblast podnikání bývá na středních školách součástí ekonomického vzdělávání, které je většinou zaměřeno na ekonomiku podniku a základy národního hospodářství. Z hlediska rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity je však důležité, aby se žáci středních škol orientovali v povinnostech osob samostatně výdělečně činných, uměli sestavit podnikatelský záměr, věděli, jak se zakládá a jak funguje firma, jaké jsou aktuální trendy v podnikání aj. Současně je důležité v žácích rozvíjet motivaci, kreativitu a iniciativu k zahájení vlastního podnikání. Je tedy důležité, aby výuka probíhala praktickou formou, prostřednictvím moderních výukových metod, které jsou pro žáky atraktivní a aby předávala studentům informace využitelné i v budoucnosti.

Zkratka centra: KCOP

Sídlo: Moravská vysoká škola, o.p.s. Olomouc

Vedoucí KCPP: RNDr. Wiedermannová Ida, MBA, Ida.Wiedermannova@mvso.cz

Odborný garant KCPP: Ing. Štefan Kolumber, Ph.D., stefan.kolumber@mvso.cz

Odborný garant KCPP: Doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D., Jindra.peterkova@mvso.cz

Metodik KCPP: Mgr. Jan Wossala, Ph.D., jan.wossala@mvso.cz