IKAPOK II

Krajské centrum podpory podnikavosti

Zkratka centra: KCPP

Webové stránky

Krajské centrum podpory podnikavosti – jeho ustavení vychází z potřeby vzdělávání pedagogů a jejich pozitivní motivace k rozšíření praktické výuky v oblasti kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Oblast podnikání bývá na středních školách součástí ekonomického vzdělávání, které je většinou zaměřeno na ekonomiku podniku a základy národního hospodářství. Z hlediska rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity je však důležité, aby se žáci středních škol orientovali v povinnostech osob samostatně výdělečně činných, uměli sestavit podnikatelský záměr, věděli, jak se zakládá a jak funguje firma, jaké jsou aktuální trendy v podnikání aj. Současně je důležité v žácích rozvíjet motivaci, kreativitu a iniciativu k zahájení vlastního podnikání. Je tedy důležité, aby výuka probíhala praktickou formou, prostřednictvím moderních výukových metod, které jsou pro žáky atraktivní a aby předávala studentům informace využitelné i v budoucnosti.

Sídlo: Moravská vysoká škola, o.p.s. Olomouc

Dokumenty

Metodiky

Celkem dokumentů: 1

Metodiky

Manuál metodických pokynů pro tvorbu podnikatelského záměru fiktivní firmy

10. 11. 2022

Newslettery

Celkem dokumentů: 16

Newslettery

2022 - Newsletter Prosinec.pdf

9. 12. 2022

2022 - Newsletter listopad.pdf

9. 12. 2022

2022 - Newsletter říjen.pdf

9. 12. 2022

Newsletter - Říjen 2023

23. 10. 2023

Newsletter Q1.pdf

18. 8. 2022

2022-06-21-KA5-Newsletter KCPP.pdf

18. 8. 2022

2022-04-21-KA5-Newsletter-Dubnový newsletter.pdf

18. 8. 2022

2022-02-15-KA5-Newsletter-Únorový-newsletter.pdf

18. 8. 2022

2022-01-14-KA5-Newsletter-Lednový newsletter (1).pdf

18. 8. 2022

Newsletter-Zářijový

17. 8. 2022

Newsletter-Říjnový

17. 8. 2022

Newsletter-Listopadový

17. 8. 2022

Newsletter-Prosincový

17. 8. 2022

Zářijový newsletter od KCPP je tady!

14. 9. 2022

Newsletter Květen 2023

1. 9. 2023

Newsletter Červen 2023

1. 9. 2023

Příklady dobré praxe

Celkem dokumentů: 8

Příklady dobré praxe

Příklad dobré praxe v předmětu: Člověk a svět práce

23. 10. 2023

Příklady dobré praxe – Obchodní akademie Prostějov

23. 10. 2023

Blahová-Podpora podnikání v rámci výuky na SOŠ Olomouc

1. 9. 2023

Zahradová-Podpora podnikavosti

1. 9. 2023

Zahradská-Výhody kombinované výuky

1. 9. 2023

Lysák-Finanční svoboda

1. 9. 2023

Pavlíček-Vzdělávací proces po distanční výuce

1. 9. 2023

Lavrinčík-Model praktického přístupu k výuce finanční gramotnosti pomocí kryptoměn

1. 9. 2023

Kontakty

Wiedermannová Ida, MBA

Vedoucí KCPP

Ida.Wiedermannova@mvso.cz

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.

Odborný garant KCPP

stefan.kolumber@mvso.cz

Doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Odborný garant KCPP

Jindra.peterkova@mvso.cz

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.

Metodik KCPP

jan.lavrincik@mvso.cz