IKAPOK II

Krajské centrum podpory podnikavosti

Zkratka centra: KCPP

Krajské centrum podpory podnikavosti – jeho ustavení vychází z potřeby vzdělávání pedagogů a jejich pozitivní motivace k rozšíření praktické výuky v oblasti kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Oblast podnikání bývá na středních školách součástí ekonomického vzdělávání, které je většinou zaměřeno na ekonomiku podniku a základy národního hospodářství. Z hlediska rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity je však důležité, aby se žáci středních škol orientovali v povinnostech osob samostatně výdělečně činných, uměli sestavit podnikatelský záměr, věděli, jak se zakládá a jak funguje firma, jaké jsou aktuální trendy v podnikání aj. Současně je důležité v žácích rozvíjet motivaci, kreativitu a iniciativu k zahájení vlastního podnikání. Je tedy důležité, aby výuka probíhala praktickou formou, prostřednictvím moderních výukových metod, které jsou pro žáky atraktivní a aby předávala studentům informace využitelné i v budoucnosti.

Sídlo: Moravská vysoká škola, o.p.s. Olomouc

Dokumenty

Newslettery

Celkem dokumentů: 0

Newslettery

Dokumenty nejsou dočasně k dispozici.

Kontakty

Wiedermannová Ida, MBA

Vedoucí KCPP

Ida.Wiedermannova@mvso.cz

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.

Odborný garant KCPP

stefan.kolumber@mvso.cz

Doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Odborný garant KCPP

Jindra.peterkova@mvso.cz

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.

Metodik KCPP

jan.lavrincik@mvso.cz