IKAPOK II

Krajský metodický kabinet ekologického zemědělství

Sídlo: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47

Dokumenty

Doporučená literatura

Celkem dokumentů: 1

Doporučená literatura

Doporučená odborná literatura

7. 10. 2021

Lektorský tým

Celkem dokumentů: 1

Lektorský tým

Lektorský tým KMK 15

7. 10. 2021

Nabídka stáží pro pedagogy

Celkem dokumentů: 9

Nabídka stáží pro pedagogy

Stáž Nabídka - LČR Bzenec.docx

4. 5. 2022

Nabídka stáže_OSEVA PRO s.r.o. Zubří

4. 5. 2022

Nabídka stáže - Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

28. 3. 2022

Nabídka stáže_AGRITEC

20. 9. 2022

Nabídka stáže_Arboretum SLŠ Hranice

13. 3. 2022

Nabídka- ZD Jeseník

13. 2. 2023

Nabídka - Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

13. 2. 2023

Nabídka - TOKO Rudice

13. 2. 2023

LESCUS Cetkovice, s.r.o.

12. 10. 2023

Newslettery

Celkem dokumentů: 5

Newslettery

KMK 1newsletter- č.3

31. 10. 2022

Newsletter č. 2

27. 4. 2022

Newsletter č. 5

26. 9. 2023

Newsletter č.4.

16. 3. 2023

Newsletter č. 1

14. 3. 2022

Novinky z oboru

Celkem dokumentů: 63

Novinky z oboru

Dipovací prostředky - jód, kyselina mléčná nebo oxid chloričitý

9. 3. 2023

Včelařit jako včela

9. 3. 2023

Půda je mrtvá. Nechceme ji udržovat, ale oživit, vysvětluj regenerativní zemědělci

4. 7. 2023

V Česku porostou teploty více než jinde ve světě, varuje klimatolog Trnka. Jak se změna dotkne zemědělství

4. 3. 2022

Biodiverzita

4. 3. 2022

Jak_se_připravit_na_příchod_sršně_asijské_na_naše_území

4. 3. 2022

Změna legislativy ekologického zemědělství od roku 2022

4. 3. 2022

Jizerskohorské bučiny-první česká přírodní památka na Seznamu světového dědictví UNESCO

4. 3. 2022

Půda-přehlížené bohatství

4. 3. 2022

Kdy použít který dipovací prostředek

31. 3. 2023

Nový polní robot přichází

3. 5. 2023

Klimatická změna zásadně proměnila a dále proměňuje zemědělské oblasti v ČR

3. 5. 2023

Nejmodernější evropská výcviková stáj pro žáky v Horšovském Týně

3. 12. 2022

Sedláci objevují regenerativní zemědělství, pomáhá efektivně ukládat uhlík

26. 5. 2023

Vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního

25. 10. 2021

Chytrý chov drůbeže už v blízké budoucnosti

25. 10. 2021

Neviditelní pomocníci, bez kterých bychom nemohli ekologicky hospodařit

25. 10. 2021

Cirkulární zemědělství

25. 10. 2021

Management odchovu párově ustájených telat

23. 10. 2023

Brněnská vědkyně zjišťovala toleranci odrůd pšenice k suchu

23. 10. 2023

Dopady změny klimatu na včely

23. 10. 2023

Mýty o řepce a včelách

23. 10. 2023

Míchání řas s hnojem může snížit emise metanu

23. 10. 2023

Chov slepic v mobilním kurníku

23. 10. 2023

Pestřejší pole díky plodinám pro bioplyn

23. 10. 2023

Klíčem k udržitelnému chovu krav by mohl být extrakt z narcisu

23. 10. 2023

NENáročnost boje proti suchu

23. 10. 2023

Med při cukrovce z pohledu nových klinických výzkumů

21. 2. 2023

Stimulátor MTU snižuje spotřebu dusíkatých hnojiv

21. 2. 2023

PÁLENÍ ZAHRADNÍHO ODPADU

20. 9. 2022

ZÁZNAM Z KONFERENCE O INVAZNÍCH DRUZÍCH

20. 9. 2022

Postřikovač, který ošetří rostliny pouze tam, kde je to potřeba. Pomůže s tím umělá inteligence

20. 9. 2022

Zemědělci kvůli klimatu mění své postupy

20. 9. 2022

SKLENÍKOVÉ PLYNY - ZEMĚDĚLSTVÍ

20. 9. 2022

LZE NAHRADIT SYNTETICKÉ PESTICIDY BIOLOGICKÝMI PŘÍPRAVKY?

20. 9. 2022

SKLENÍKOVÉ PLYNY Z PŮDY

20. 9. 2022

Boj s mastitidami bez antibiotik

20. 9. 2022

Biouhel

20. 9. 2022

Dřevo je nový hi-tech

20. 8. 2023

Kolik vody dodávají lesy v době klimatického sucha

20. 7. 2023

Dokumentární film Lesy budoucnosti

20. 7. 2023

Věnujme více péče lesním půdám - uzdravují se velmi pomalu

19. 8. 2023

Africký moc prasat je na našem území

16. 12. 2022

Welfare v chovech prasnic

16. 12. 2022

Copa Cogeca: zákaz porodních kotců povede k výraznému poklesu chovu prasat

14. 7. 2023

Novinka z oboru agrolesnictví

14. 3. 2022

Vliv agrotechnických opatření na změny zaplevelení

14. 3. 2022

Spolupráce při monitorování výskytu kůrovců

14. 3. 2022

Nový Paralelní pluh

14. 3. 2022

Optimalizované plodiště

14. 3. 2022

Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2020 a jejich očekávaný stav v roce 2021

14. 3. 2022

Calvesence - chytré řešení pro detekci telení

14. 3. 2022

Aquaponie

14. 3. 2022

Svazenka-význam v ekologickém zemědělství

14. 3. 2022

Mrtvé stromy ročně uvolní podobné množství uhlíku jako spalování fosilních paliv

14. 3. 2022

Do roku 2030 bude 25 procent půdy v ekologickém zemědělství

14. 3. 2022

Vlastnosti lesních půd předurčují růst a zdravotní stav budoucích lesů

14. 3. 2022

Kompostování BRO a využití kompostů na orné půdě

14. 3. 2022

Správa NP České Švýcarsko-Odstraňování souší trhavinami má ověřit do jaké míry odstřel simuluje přirozený rozpad

14. 3. 2022

Využití hnojiv z biomasy

14. 3. 2022

Jaké jsou typy dipovacích prostředků

13. 2. 2023

Význam krmných doplňků pro boj s tepelným stresem

10. 7. 2023

Elektro herbicid přináší výhody

10. 3. 2023

Organizace v oblasti EVVO

Celkem dokumentů: 5

Organizace v oblasti EVVO

Seznam ekologických organizací Šumpersko

7. 10. 2021

Seznam ekologických organizací Přerovsko

7. 10. 2021

Seznam ekologických organizací Prostějovsko

7. 10. 2021

Seznam ekologických organizací Olomoucko

7. 10. 2021

Seznam ekologických organizací Jesenicko

7. 10. 2021

Příklady dobré praxe

Celkem dokumentů: 12

Příklady dobré praxe

Optimalizace času potřebného k ošetřování včelstev

26. 12. 2022

Farmářův den

25. 8. 2023

Úlový výkaz a výpočet medné hodnoty

23. 10. 2023

Lesní pedagogika

22. 6. 2023

Mikroskopování

16. 12. 2022

Bylinkové vyučování

16. 12. 2022

Polní kázání

15. 12. 2022

Laboratorní cvičení Určování pH půdy

13. 3. 2022

Posouzení a rekultivace ekologicky poškozené lokality

13. 3. 2022

Včelařsky významné byliny a dřeviny

13. 3. 2022

Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

13. 3. 2022

Řez ovocných stromů sadu historických odrůd jabloní

1. 6. 2023

Spolupracující firmy

Celkem dokumentů: 1

Spolupracující firmy

Spolupracující firmy KMK 15

7. 10. 2021

VÝUKOVÁ VIDEA

Kontakty

Jaroslav Indrák, Ing.

Krajský metodik - vedoucí KMK

jaroslav.indrak@sszeprerov.cz