IKAPOK II

Kroužek Elektronika a IT technologie

Kroužek Elektronika a IT technologie

IKAP2

10. 5. 2023

Na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Obchodní akademii Mohelnice, v rámci CKP 18 probíhá kroužek pro žáky ZŠ Elektronika a IT technologie.


Aktuálně s dětmi ze základních škol stavíme takzvané Drawdio. Tento pojem vznikl anglického draw (kreslit) a slova audio (zvuk). Jedná se o elektronickou konstrukci připevněnou na tesařské tužce. Reproduktor připojený k obvody vydává tón, jelikož výška je dána délkou (odporem) nakreslené čáry, přičemž kreslící osoba je sama součástí obvodu. Tón je tak možné ladit v závislosti na poloze prstu umístěného na kreslící ploše. 


Funkčnost obvodu si každý otestoval na nepájivém kontaktním poli, kam umístil jednotlivé součástky podle schématu. Záměrem bylo vyrobit desku plošných spojů a do ní součástky zaletovat, proto jsme dané schéma překreslili v programu Eagle, a společně provedli návrh rozložení součástek a vodivých cest. Desky již máme odleptány, zbývá je osadit součástkami a pak u jen kreslit zvukem a bavit se. 


Dalšími obvody, které bychom rádi zapojili, jsou vysílač a přijímač pro hru hon na lišku v místnosti, kdy se pomocí přijímače hledá ukrytý vysílač.


Ing. Martin Koutný

SPŠE a OA Mohelnice