IKAPOK II

Kroužek elektroniky a IT technologií – Úvod do robotiky

Kroužek elektroniky a IT technologií – Úvod do robotiky
18. 11. 2021

V rámci projektu IKAPOKII byly v letošním školním roce 2021/22, doposud realizovány dva kroužky pro žáky spolupracujících ZŠ. Žáci se v nich seznámili s robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. Sami si navrhli a sestavili vlastní robot, který posléze naprogramovali v intuitivním grafickém programovém prostředí. Žáci si také na vlastním, či školním tabletu zkusili ovládání svého robotu prostřednictvím jednoduché aplikace.

Tato dosavadní práce směřuje k pochopení základního řízení elektrických pohonů a seznámení žáků s využitím rozličných senzorů, které dále využijí při programování mikroprocesorů na platformě Arduino či RPi.


Ing. Miroslav Opl

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice

Období září-říjen školního roku 2021/22