IKAPOK II

Metodický den oborové didaktiky – Model výrobní linky řízený PLC

Metodický den oborové didaktiky – Model výrobní linky řízený PLC

IKAP2

9. 5. 2023

Krajský metodický kabinet robotiky a automatizace uspořádal dne 18. dubna 2023 Metodický den oborové didaktiky na VOŠ a SPŠE v Olomouci. Nejprve se pedagogičtí pracovníci zúčastnili vzorové hodiny na téma Model výrobní linky řízený PLC v předmětu automatizace. Žáci v rámci hodiny hledali příčinu závady linky, kterou dopředu nasimuloval vyučující. V další části žák 4. ročníku předvedl svou dlouhodobou maturitní práci.

Na závěr zúčastnění pedagogové vedli diskusi se žáky, dále potom hodnotili použité didaktické metody, aktivitu žáků a celý průběh vyučovací hodiny.

Pedagogům se tato aktivita velmi líbila a projevili zájem se do školy na linku PLC podívat i s žáky svých středních škol.


Ing. Jiří Burda

Vedoucí KMK 17

VOŠ a SPŠE Olomouc