IKAPOK II

Realizace učební praxe žáků SPgŠ v Přerově na mateřských školách Olomouckého kraje je podpořena projektem IKAP OK II.

Realizace učební praxe žáků SPgŠ v Přerově na mateřských školách Olomouckého kraje je podpořena projektem IKAP OK II.
14. 12. 2021

Žákyně a žáci Střední pedagogické školy v Přerově realizují na mateřských školách Olomouckého kraje učební praxi, a to pod odborným a metodickým vedením pedagogů těchto zařízení. A za dětmi přišel i Mikuláš.