RPVOK

Rovné příležitosti ve vzdělávání
v Olomouckém kraji

klíčové aktivity

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Cílem je aktivněji zapojit žáky/studenty se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit. Dále rozvoj pohybové gramotnosti a oblasti zdravého životního stylu.

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Cílem je podpora realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření, které jsou zaměřeny na žáky/studenty, jejich rodinu a školu. Dále včasné vyhledávání žáků, kteří jsou předčasným odchodem ze školy potenciálně nejvíce ohroženi.

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

Cílem je podpora kariérového poradenství v odborném vzdělávání, zvyšování kompetencí kariérových poradců na vybraných školách.