RPVOK

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Vedoucí projektu

ondrej.jesina@upol.cz

klíčové aktivity

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Cílem je aktivněji zapojit žáky/studenty se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit. Dále rozvoj pohybové gramotnosti a oblasti zdravého životního stylu. (více zde – odkaz na celé znění Popisu klíčové aktivity KA02)

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Cílem je podpora realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření, které jsou zaměřeny na žáky/studenty, jejich rodinu a školu. Dále včasné vyhledávání žáků, kteří jsou předčasným odchodem ze školy potenciálně nejvíce ohroženi. (více zde – odkaz na celé znění Popisu klíčové aktivity KA03)

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

Cílem je podpora kariérového poradenství v odborném vzdělávání, zvyšování kompetencí kariérových poradců na vybraných školách. (více zde – odkaz na celé znění Popisu klíčové aktivity KA04)