RPVOK

AAK na seminářích RCAPA RPVOK

AAK na seminářích RCAPA RPVOK

RPVOK

26. 4. 2023

Technické pomůcky a softwarové vybavení hrají jednu z významných rolí v alternativní a augmentativní komunikaci (AAK). Co se inovací a technického pokroku týče, jedná se bezpochyby o nejdynamičtěji se rozvíjející segment AAK. Proto lze souhlasit se slovy autorky Šarounové (2014, s. 34), která k tomu dodává: „technické pomůcky jsou pro AAK velmi potřebné a dobře využitelné, je ovšem nutno počítat s tím, že velmi rychle zastarávají a jsou nahrazovány jinými“. S tím nelze než nesouhlasit, stačí se jen rozpomenout na to, jaký byl „svět“ moderních technologií kupř. v roce 1980, na počátku nového milénia a jak dnes. 


V kontextu problematiky AAK není žádných pochyb o tom, že se jedná o převratné vynálezy. Jeden příklad
za všechny: nedávno zesnulý profesor Stephen W. Hawking – celosvětově uznávaný vědec na poli kosmologie
a kvantové gravitace. Pouze díky možnostem využívat ke komunikaci hlasový syntezátor – i přes jeho velmi výrazné motorické omezení, kdy navíc posledních několik let života používal ke komunikaci pouze část pravé tváře (vlivem závažného neurodegenerativního progresivního onemocnění) – mohl pokračovat ve svém vědeckém bádání. A co více, uskutečňoval jednu ze základních potřeb směřující k sebenaplňováni, neboť mu bylo umožněno stát se, i přes výrazně narušenou komunikační schopnost, rovnocenným komunikačním partnerem.


Oblast technických pomůcek a softwarového vybavení bývá v praxi různě variována – vždy záleží na osobních preferencích daného uživatele. Celkově, je tvořena těmito komponenty:

  • primárně neúčelová elektronická zařízení pro AAK – stolní počítač, tablet, notebook, All-in-One počítač, mobilní telefon; 
  • primárně účelová zařízení elektronická zařízení pro AAK – jednotlačítková a vícetlačítková zařízení
    s hlasovým výstupem (tzv. komunikátory) včetně moderních zařízení s dynamickou obrazovkou; 
  • zařízení pro usnadnění ovládání – upravené klávesnice, myši, joysticky, senzory pro „bezdotykové“ ovládání zařízení;
  • spínače a adaptéry; 
  • držáky, podložky a ochranná pouzdra; 
  • speciální software určený pro podporu v AAK (např. Boardmaker, Symwriter2, InPrint3 Grid3, Go Talk Now apod.).


Využívání technických prostředků a speciálních programů v AAK, může zlepšit komunikační schopnosti
a sebevědomí uživatele. Umožnuje jim se více zapojit do společnosti, procesu vzdělávání či pracovního prostředí, nabízí rychlejší a efektivnější komunikaci. Pomáhají tak naplňovat jednu ze základních funkcí komunikace – vyjádřit své myšlenky, názory i potřeby. Proto je lze bezesporu, společně s dalšími prostředky AAK považovat za velmi významný zdroj podpory nezávislosti a zvyšování kvality života jedinců s obtížemi v komunikaci.


Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

 Assistant Professor, 

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Pedagogická fakulta,  Ústav speciálněpedagogických studií