RPVOK

Balanční cvičení v inkluzívním vzdělávání – najdi si svou rovnováhu.

Balanční cvičení v inkluzívním vzdělávání – najdi si svou rovnováhu.
1. 3. 2022

Primárním cílem balančního cvičení je udržet statickou nebo dynamickou rovnováhu v různých pozicích na zemi, na balančních pomůckách nebo ve dvojících. Sekundárním cílem je rozvoj koordinačních schopností a posílení hlubokého stabilizačního systému. 

Uplatnění rovnovážného cvičení v tělesné výchově nabízí širokou škálu možností, a to i s ohledem na společné vzdělávání žáků v různých stupních omezení. Téměř každý cvik lze aplikovat na individuální dovednosti žáka, jeho progres, případně odvahu.   

Balanční cvičení je v dnešní době neodmyslitelnou průpravou pro mnohá sportovní odvětví – např.: lyžování, snowboarding, gymnastika, lední hokej, motocyklový sport, cyklotrial, atletika a jiné. Tato skutečnost přispívá k jeho atraktivitě v tělesné výchově. 

Popis vybraných cviků realizovaných na semináři Balanční cvičení v inkluzívním vzdělávání – najdi si svou rovnováhu I. 16. 2. 2022 v rámci projektu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

1. Rovnováha na švédské lavičce

Pomůcky: švédská lavička, medicinbaly, jiné míče. 

Cvičení na švédských lavičkách lze provést i soutěžním charakterem jako soutěž jednoho či více družstev – dle úrovně a počtu žáků. 

Cvičení: žáci přechází/přebíhají lavičky po dvou/po čtyřech, žáci přechází/přebíhají obrácené lavičky po dvou/po čtyřech. 

Cvičení: žáci stojí na dvou lavičkách naproti sobě a přihrávají si vybranými míči, žáci stojí na dvou obrácených lavičkách naproti sobě a přihrávají si vybranými míči. 


2. Balanční cvičení na zemi 

Pomůcky: nejsou potřeba

Cvičení: žáci střídají různě náročné rovnovážné pozice na jedné, inspirací jsou různé asány z jógy. Pozice stromu, pozice tanečníka, pozice bojovníka. Stoj na jedné noze, na špičkách s vyloučením zraku. 


3. Balanční cvičení na gymballech 

Pomůcky: gymbally, medicinbaly, jiné míče. 

Žákům je třeba opakovat, že rovnováhu při cvičení na míčích je potřeba rovnováhu hledat a nespěchat s dosažením cílové pozice. Cviky jsou popsány od nejsnadnějších. 

Cvičení: sed na míči s nohama na hoře, sed na míči s nohama i rukama na hoře, pohupování v této pozici na míči, různé varianty přihrávek ve dvojících, kdy jeden sedí na míči a druhý stojí nebo oba sedí na míči. 

Cvičení: pomalý nástup na míč na kolena i ruce (všechny čtyři) a postupně se pokusit zvednout dolní končetinu do zanožení a opačnou horní končetinu do předpažení, následuje klek na míči, různé varianty přihrávek ve dvojících, kdy jeden klečí na míči a druhý stojí nebo oba klečí na míči. 

Cvičení: s dopomocí, která fixuje gymball provedeme vzpor ležmo – nohy na zemi, ruce opora na míči, dopomoc postupně pouští gymball, s dopomocí, která fixuje gymball provedeme vzpor ležmo – nohy na míči, ruce na zemi, s dopomocí, která fixuje gymball provedeme vzpor ležmo - nohy na gymballu, ruce na medicinbalu, s dopomocí, která fixuje gymball provedeme vzpor ležmo – nohy na gymballu, ruce na gymballu. 

Cvičení: žáci soutěží, kdo vydrží nejdéle sedět/klečet na gymballu. 

Všechny cviky lze provádět i se skupinou, která není homogenní, kdy nadanějším žákům, které seskupíme do dvojic nebo trojic přidáváme náročnější cvičení v obměnách. 

Na 16. 3. 2022 je plánován navazující seminář, který účastníkům pomůže prohloubit získané teoretické i praktické dovednosti. Na semináři budou prezentovány vybrané pomůcky pro balanční cvičení: jednokolka, skákací tyč, hoverboard, trialové kolo. 

Seminář je určen i pro zájemce, kteří neabsolvovali Balanční cvičení v inkluzívním vzdělávání – najdi si svou rovnováhu I.


 Jakub Švéda – Odborný lektor