RPVOK

Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově

Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově

RPVOK

20. 3. 2023

V rámci projektu IKAP OK II vzniklo na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově  Centrum pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání, které umožňuje efektivní organizaci  podobných akcí pro žáky naší školy. Významně také rozšiřuje vzájemnou spolupráci s Regionálním centrem  aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) a Katedrou aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné  kultury UP v Olomouci.  

Metodici RC APA pod vedením pana PhDr. Martina Lajzy připravili pro žáky třetích ročníků oboru Předškolní  a mimoškolní pedagogika sérii workshopů. Tématem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností  v oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Semináře byly organizovány jako spojení teoretické  přednášky a praktické výuky. Žáci si mohli aktivně vyzkoušet současné způsoby rozvoje základů pohybové  gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání. 

Celého bloku seminářů se zúčastnilo bezmála 100 žáků naší školy, kteří měli možnost obohatit své znalosti a  dovednosti v dané oblasti, jež je v současné době velmi aktuální a exponovaná. Vzdělávání žáků uvedeného  oboru bude pokračovat v květnu tohoto roku. 

Další aktivitou RC APA jsou vzdělávací semináře pro pracovníky mateřských škol našeho regionu. GJB a  SPgŠ poskytuje pro konání těchto vzdělávacích programů prostory, včetně velké tělocvičny. Dne 14. 3. 2023 proběhl seminář „Dítě se SVP v předškolním inkluzivní vzdělávání“, kterého se zúčastnilo 35 pedagogických  pracovníků z mateřských škol Olomouckého kraje. Účastníci velmi ocenili praktické výstupy. Hlavními tématy byly  zdravotní pohybová výchova – vady páteře, skolióza; pohybové aktivity pro děti předškolního věku a matematická  pregramotnost v pohybových aktivitách v inkluzivním předškolním vzdělávání. 

Díky intenzivní spolupráci GJB a SPgŠ v Přerově s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK byl škole  udělen status Fakultní školy FTK. Ředitelka školy převzala z rukou děkana pana Mgr. Michala Šafáře, Ph.D.  smlouvu a informační desku, která je umístěna při vstupu do naší školy. 

Otevírá se tak cesta k pokračování aktivit, a to i po ukončení projektu IKAP OK II. 

Mgr. Romana Studýnková 

ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově 

koordinátorka věcných aktivit KA 4 IKAP OK II