RPVOK

Hooping s Mgr. Fasnerovou na SPŠ Jeseník, Dukelská „emko“

Hooping s Mgr. Fasnerovou na SPŠ Jeseník, Dukelská „emko“

RPVOK

23. 3. 2022

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) společně s Centrem pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání (CPGIV) na SPŠ Jeseník „emko“  zrealizovaly v Úterý 15.03.2022 prezenční seminář z oblasti podpory pedagogických pracovníků v pohybové gramotnosti a aktivním zapojení dětí, žáků a studentů ve školních i  mimoškolních pohybových aktivitách.

Tato akce byla, pod vedením Odborné lektorky Mgr. Lenky Fasnerové, fyzioterapeutky z Centra pohybu Olomouc, zaměřena na aplikaci cvičení s obručí „Hooping“ a jeho aplikace, přínos pro rozvoj pohybové gramotnosti žáků. Po domluvě s ředitelem školy Mgr. Jiřím Viternou a pod dohledem pedagogů Mgr. Veroniky Blahové a Mgr. Václava Macháčka (učitelů tělesné výchovy) proběhla první část vzdělávací akce, ve které se aktivně zapojili žáci zdejší školy. V rámci jejich tělocvičné jednotky si aktivně vyzkoušeli práci s obručí a její využití při aplikaci protahovacích cvičení i v dynamické části rozcvičky. Po počátečních rozpacích, já jako středoškolák mám cvičit s obručí, nastoupily chvilky nezdarů se zkrocením obruče, ale pak nastoupil úspěch. Žákům i žákyním se podařilo Obruč zkrotit a poté nastala ukázka jejich zručnosti a kreativity. Závěrem byli všichni překvapeni, jak je práce s Obručí náročná, efektivní a nabízí spousty kreativity. Následně žáky vystřídali pedagogičtí pracovníky škol na Jesenicku, kteří byli s aktivitou seznámeni, vyzkoušeli si aplikaci různých cvičení a Odborná lektorka je seznámila s didaktickými postupy pro výuku dané aktivity u nich na škole. Na závěr na uvolnění po náročném cvičení s Obručí si účastníci připomněli, v předešlých seminářích byli s touto aktivitou seznámeni, taneční variace Line Dance.

Akce proběhla v příjemné tvůrčí atmosféře plné pokusů, omylů, úspěchů a kreativity, úsměvů.

RCAPA RPVOK společně s CPGIV na „emku“  připravuje 26.04.2022 /14:00 – 16:00 h prezenční seminář na téma „Netradiční hry venku - ultimate frisbee a brannball, a jejich využití v inkluzivním vzdělávání“, téma odborně bude prezentovat lektor Mgr. Václav Macháček. Na Květen ve spolupráci se SVČ Duha Jeseník se připravuje seminář na „Venkovní pohybové aktivity pro děti, žáky či studenty se SVP“ pod vedením Mgr. Ondřeje Ješiny, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry APA na FTK UP v Olomouci. Začátkem Června je plánována akce pod vedením Mgr. Lenky Fasnerové na téma „Koloběžka a její využití ve školním i zájmovém inkluzivním vzdělávání“.

Termíny plánovaných akcí budou upřesněny. Neváhejte a přijděte se aktivně zapojit do podpůrného vzdělávání pedagogických pracovníků z oblasti pohybových aktivit, realizovaného RCAPA RPVOK.Martin Lajza

Odborný metodik APA