RPVOK

Jaro ve znamení ZTV v regionálním centru na SPŠ Jeseník

Jaro ve znamení ZTV v regionálním centru na SPŠ Jeseník

RPVOK

24. 5. 2023

O zdravotní tělesné výchově (ZTV) se čím dál více mluví jako o nezbytné složce v hodinách tělesné výchovy a ve sportovních kroužcích u dětí, ale i v pohybových aktivitách dospělých. Dnešní doba je však spíše orientována na výkonnost, a tak se na ZTV zapomíná či ji není věnována taková pozornost, jakou by si dle našeho názoru zasloužila. 

Neradi děláme věci jen „na půl“, a tak jsme v minulých měsících pod odborným lektorským vedením fyzioterapeutky Mgr. Lenky Fasnerové z Centra pohybu Olomouc zorganizovali na Střední průmyslové škole Jeseník celý cyklus seminářů s hlavním nadtématem zdravotní tělesná výchova. Rádi bychom zde poděkovali za ochotu a vstřícnost od všech zaměstnanců SPŠ Jeseník. Výběr témat probíhal v symbiotické domluvě s účastníky dle jejich potřeb a zpětné vazby.

V úvodním setkání jsme si představili posturální cvičení jako celek, navázali jsme tématem zdravá noha a správná chůze, důkladně jsme se zaměřili na vady páteře a skoliózu a zatím v posledním semináři to vše propojili v kondičním cvičení v ZTV

Semináře byli co nejvíce praktické. Po krátkém teoretickém úvodu si sami účastníci vyzkoušeli různé cvičení, hry, mobilizační techniky a pomůcky s co největší pestrostí. Právě tato pestrost umožňuje cvičení individualizovat a co nejvíce ho zefektivnit vzhledem k potřebám daného jedince. Přirozeně probíhala výměna zkušeností, rad a tipů z vlastní práce a životů jednotlivých účastníků. 

Potěšil nás velký zájem o semináře a z ohlasů účastníků víme, že i oni sami by měli aktivity ZTV zařadit do svých životů častěji. Těch pár minut během dne se tam vždycky najde 😊 Benefitem by jim bylo nejen zlepšení celkového tělesného zdraví, ale i uvolnění psychického tlaku z práce a hektického života.

A co plánujeme na červen?

15.6. proběhne seminář Cvičení zdravotní tělesné výchovy zacílené na děti předškolního věku – přirozený a dostatečný pohyb společně s návyky ZTV je nezbytný pro jejich zdravý vývoj. Na tuto věkovou skupinu se často zapomíná, ale my nechceme. Zaměříme se na podporu správného držení těla, aktivaci chodidla, kompenzační a kondiční cvičení pro správný motorický rozvoj. 

Tak třeba se na semináři potkáme 😊


Koordinátor APA pro Jesenicko

Mgr. Václav Macháček