RPVOK

JÓGOU PROTI SYNDROMU VYHOŘENÍ

JÓGOU PROTI SYNDROMU VYHOŘENÍ

RPVOK

23. 12. 2022

Závěrečný seminář „RCAPA RPVOK“ v roku 2022 se věnoval tématu „Jógou proti syndromu vyhoření“. Dne 14.12.2022 na Střední průmyslové škole Přerov, Havlíčkova 2, Odborný lektor APA, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. z Katedry APA FTK UP v Olomouci prezentoval využití prvků „Jógy“ pro nastolení duševní i tělesné rovnováhy člověka ohroženého „syndromem vyhoření“. Aby byl vzdělávací proces kvalitní, musí být, ho realizující, pedagogičtí pracovníci v dobré duševní i fyzické kondici. Jednu „cestu“ jak toho dosáhnout nabídl na semináři lektor, který se zaměřil na  problematiku využití prvků jógy aplikovatelných pro uvolnění těla i mysli, napětí vzniklého  pracovním vypětím, hypokinezí, tedy často nízkou pohybovou aktivitou a konzumním životem. Rovněž byly předvedeny prvky aplikovatelné v inkluzivním vzdělávání.

Účastníci si aktivně vyzkoušeli různé cviky, které jsou vhodné jako kompenzační na jejich pracovní zátěž.

Seminář proběhl v příjemné pracovně relaxační atmosféře.


Níže Vám posílám část textu s odkazem, v jehož závěru na https://www.zzmv.cz/syndrom-vyhoreni

 naleznete malý test, který Vám dá informaci, jak jste na tom. A rovněž zde naleznete odkaz na „Jógu“; Co je jóga | Yogaspace


Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza

Odborný metodik APA v RPVOK
Syndrom vyhoření

https://www.zzmv.cz/syndrom-vyhoreni


Syndrom vyhoření je dalším z nebezpečí v životě, které by měli mít na paměti zejména lidé s vysokým vytížením. Právě ti totiž velmi často kvůli svým osobnostem nevidí, co a jak velké nebezpečí může přijít. Vzhledem k tomu, že vysoce kvalifikovaní pracovníci mají často tendenci ignorovat skutečnost, že pracují mimořádně dlouhé hodiny, přebírají mimořádně těžké pracovní úkoly a kladou obrovský důraz na to, aby vynikali. A při tom všem podcení některé varovné signály. V součtu se mohou dostat až k syndromu vyhoření (burn-out syndrom).

Duševní bolest je horší nemoc než tělesná. To věděl už římský filozof a dramatik Publilius Syrus. Tendence podceňovat signály vyčerpání, různá varování vyplývající nejen z našich vlastních pocitů vypětí, ale stejně tak ignorovat reakce našeho okolí, může být i fatální. Je to stejné, jako kdybychom přetočili vlastní vnitřní hodinový strojek. Jakmile v něm něco praskne, náprava je složitá. A přitom někdy stačí tak málo. Pečujme o své duševní zdraví stejně tak, jako o své zdraví tělesné.
PhDr. Alena Vojtíšková, klinická psycholožka, ObZZ Hradec Králové

Co je syndrom vyhoření?
Syndrom vyhoření je v podstatě stav chronického stresu. Ten vede k fyzickému a emocionálnímu vyčerpání, cynismu a odloučení, dokonce i pocitům méněcennosti a nedostatku úspěchu. Když se syndrom vyhořené blíží, už nejste schopni účinně fungovat na osobní ani profesní úrovni. Vyhoření však nenastane náhle. Neprobudíte se a nezjistíte, že máte syndrom vyhoření. Jeho povaha je mnohem zákeřnější, syndrom vyhoření se plíží velice pomalu, což je mnohem těžší rozpoznat. Přesto nám naše tělo a mysl dávají varování, pokud víte co hledat, můžete syndrom rozpoznat dříve, než bude pozdě.

Jaké jsou příznaky vyhoření?
Každá z výše uvedených tří oblastí je charakterizována určitými znaky a příznaky. V některých oblastech dochází k překrývání. Tyto příznaky a symptomy existují podél kontinua. Jinými slovy, rozdíl mezi stresem a vyhořením je záležitostí stupně, což znamená, že čím dříve poznáte příznaky, tím lépe budete schopni vyhnout se syndromu vyhoření.

Jaké jsou známky fyzického a emocionálního vyčerpání
Chronická únava
V počátečních fázích můžete cítit nedostatek energie a většinu dnů se cítit unavený. V posledních fázích se cítíte fyzicky a emocionálně vyčerpaný a můžete mít pocit strachu z toho, co přijde zítra.

Nespavost
V počátečních fázích můžete mít potíže s usínáním nebo poruchou spánku v jednom nebo dvou dnech týdně. V pozdější fázi může být nespavost proměnlivá. Většinou čím větší vyčerpanost, tím větší nespavost.

Zapomínání / zhoršená koncentrace a pozornost.
Nedostatek pozornosti a mírná zapomínání jsou počátečními znaky. Později se problémy mohou dostat do bodu, kdy nemůžete dodělat svou práci a vše se začne hroutit.

Tělesné příznaky
Tělesné příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi, palpitace srdce, dušnost, gastrointestinální bolest, závratě, mdloby, nebo bolesti hlavy (všechny příznaky by měly být lékařsky hodnoceny).

Častější nemoci a ztráta chuti k jídlu
Vzhledem k tomu, že vaše tělo je vyčerpáno, váš imunitní systém se stává oslabeným, což zapříčiňuje infekce, nachlazení, chřipku a další imunitní problémy. V počátečních fázích se možná nebudete cítit hladoví a vynecháte pár jídel. V pozdějších fázích může dojít k téměř úplné ztrátě chuti a velkým ztrátám na váze.

Úzkost
Na začátku může dojít k mírným příznakům napětí, obav a otupělosti. Když se přiblížíte k syndromu vyhoření, úzkost může být natolik vážná, že narušuje vaši schopnost pracovat produktivně a může způsobit problémy ve Vašem osobním životě.
V počátečních fázích se můžete cítit smutný, občas beznadějný a v důsledku toho se můžete setkat s pocitem viny a bezcennosti. V nejhorším případě se můžete cítit v pasti, v těžké depresi a s pocitem, že svět by byl bez Vás lepší. 
Pokud je vaše deprese v tomto bodě, měli byste okamžitě vyhledat odbornou pomoc.

Zlost
Zpočátku, to může být napětí mezi lidmi a podrážděnost. V pozdějších fázích to může být následováno zoufalými výbuchy a vážnými hádkami a excesi doma i na pracovišti. 
Pokud se hněv dostává do bodu, kdy máte myšlenky na násilné činy vůči rodině nebo spolupracovníkům, vyhledejte okamžitou odbornou pomoc. Více naleznete na https://www.zzmv.cz/syndrom-vyhoreni 

CO JE JÓGA?

"Jóga má kompletní poselství pro lidstvo. Má poselství pro lidské tělo. Má poselství pro lidskou mysl a má také poselství pro lidskou duši.“
Swami Kuwalayananda

Jóga je přístup k životu, cesta i cíl zároveň. Můžeme ji popsat jako poznání sebe sama a techniky, které jóga popisuje, jsou nástroje, které nám pomáhají v návratu ke schopnosti být v rovnováze  a  poznání sebe sama.

V dnešní době si velká část z nás pod pojmem jóga vybaví formu jejího fyzického cvičení (ásan). 

Z tohoto pohledu je jóga soubor cvičení, která pročišťují tělo, zvyšují odolnost a zdatnost organismu a zlepšují funkci centrální nervové soustavy. Mezi nesčetné výhody, které pravidelné cvičení jógy přináší, patří posílení a protažení celého těla, uvolnění, zbavení se stresu, vnitřní klid a celková vyrovnanost, více energie a životního elánu, snížení váhy a mnoho dalších.

Krásou jógy je její univerzálnost. Cvičit může každý, děti, mladí, lidé středního věku, senioři, lidé zdraví i nemocní. 

Je třeba najít styl, který je pro vás vhodný a zejména vyčlenit čas na pravidelné cvičení. Pokud s jógou začínáte, doporučujeme začít s lekcemi nebo kurzy pro začátečníky. 

Je také dobré vyzkoušet různé styly, abyste našli ten, který právě vám vyhovuje. A pravidelným cvičením se pak postupně propracujete k náročnějším hodinám.

Při dlouhodobém pravidelném cvičení vede tato tisíce let stará disciplína k harmonii těla a mysli, schopnosti rychlého návratu do rovnováhy a k poznání sebe sama. 

Co je jóga | Yogaspace