RPVOK

Kariéra na Jesenicku

Kariéra na Jesenicku

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

1. 1. 2023

Intenzívní dvouhodinové povídání se studenty jesenických středních škol a pěti zaměstnavateli se uskutečnilo v Rytířském sále Vodní tvrze. Pozváno bylo 10 studentů ze všech jesenických středních škol. Studenti hovořili, jak jsou spokojeni s profesní přípravou na své škole, jak se jim daří v oboru rozvíjet nad rámec školních osnov, jak se o ně už během studia zajímají firmy. Kariérová poradkyně Jana Prokopová ze SPŠ Jeseník popsala roli střední školy na přípravě budoucích zaměstnanců, případně podnikatelů, na což navázala Lucie Krystková z Inovačního centra Olomouckého kraje. Ta se na Jesenicku zapojuje právě do podpory podnikavosti studentů skrze platformu NašlápnuTO. A do kariérového poradenství promlouvá i Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník, jejíž služby přítomným studentům a online sledujícím žákům představil Martin Kupka, který hovořil také o projektu Prevence předčasných odchodů ze škol. 

Pak už přišel čas na zástupce místních firem. Na pódium dorazila Šárka Jasanová z CS-CONT, Jakub Zetek z M.B.A. Finance a Tibor Macík z Priessnitzových lázní a rozvíjející se technologickou scénu zastoupila Barbora Němcová z Pale Fire Capital. Otázkami na zástupce zaměstnavatelů jsme se dověděli, jak oni spolupracují se středními školami, jaké mají z výběrových řízení s absolventy zkušenosti, a jak hodnotí představy dnešních studentů.

V Rytířském sále Vodní tvrze se odehrála zajímavá debata na poměrně důležité téma a možná trochu posunula nezbytný dialog mezi jednotlivými aktéry. Jelikož je žádoucí dostat více jesenických absolventů do jesenických firem, musí o sobě obě strany vědět co nejvíc.

Zhlédnutí panelu Kariéra na Jesenicku bychom bez váhání doporučili všem osmákům, deváťákům, středoškolákům a rodičům těchto dětí, výchovným a kariérovým poradcům, personálním manažerům a zaměstnavatelům – viz odkazy níže. https://www.positivje.cz/l/kariera-na-jesenicku-ocima-studentu-a-zamestnavatelu/

https://www.youtube.com/watch?v=fpLiwbfdrhw