RPVOK

Kariérové poradenství na našich školách nově probíhá s pomocí programu Salmondo

Kariérové poradenství na našich školách nově probíhá s pomocí programu Salmondo

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

9. 5. 2022

V rámci zkvalitňování kariérového poradenství přímo na školách se snažíme poradcům poskytnout co nejlepší teoretické vzdělání, ale i praktické nástroje vycházející z odborných vědeckých poznatků. Proto kariéroví poradci ze všech 20 škol, které jsou zapojené do projektu RPVOK, v roce 2022 začali využívat k práci se žáky program Salmondo. Ten kombinuje nejnovější poznatky z oblasti psychologie a kariérového poradenství, tak aby se každému žákovi dostalo doporučení šité na míru jeho aktuálním potřebám, ať už se jedná volbu navazujícího studia či budoucího zaměstnání, nebo o otázky související s jeho aktuálním studiem.