RPVOK

Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání

Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

8. 11. 2022

V rámci již tradičního setkání ke kariérovém poradenství, které proběhlo 19.10. 2022 v BEA centru v Olomouci v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III, bylo účastníkům poprvé představeno Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání (KCKPOV). 

Setkání bylo určeno výchovným a kariérovým poradcům základních škol a jeho tématem byla příprava příjímacích řízení na střední školy. Výchovní a kariéroví poradci si mohli vyslechnout informace o legislativním pozadí příjímacích řízení ve školním roce 2022/2023 a jeho změnách, dále příspěvky od zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, vedení vybraných středních škol, zástupců Úřadu práce Olomouckého kraje a zástupců jednotlivých krajských metodických center, která fungují v rámci implementačních projektů (Implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje II a Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji). 

Mezi nimi tedy bylo i Krajské centrum kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání, které představilo svoji aktuální činnost zejména v oblasti vzdělávání kariérových poradců na vybraných středních odborných školách a v oblasti podpory využití IT v kariérovém poradenství prostřednictvím programu Salmondo. 

Více informací a prezentace k jednotlivým příspěvkům naleznete zde:

https://www.olkraj.cz/priprava-prijimaciho-rizeni-na-stredni-skoly-cl-5773.html