RPVOK

„Lyžování s APA“

„Lyžování s APA“
30. 1. 2022

SKI Areál „KAREŠ“ Rejhotice, Loučná nad Desnou hostil 27.01.2022 pedagogy a pedagogické pracovníky, účastníky semináře RCAPA  projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK). 

Lyžování je nedílnou součástí pohybových aktivit ve školním i zájmovém vzdělávání, není tomu jinak ani v současném „inkluzivním“. Pohyb v zimní přírodě, kdy je vše krásné bílé, čisté splňuje veškeré předpoklady k zdravému životnímu stylu a školní vzdělávání je velmi důležitou částí lidského života a utváření jeho prožívání. Správnými pobídkami je zde utvářena osobnost dítěte, žáka či studenta. S pohybem v zimním zasněženém prostředí je úzce spjato lyžování, aby mohlo být správně prezentováno ve školním i zájmovém vzdělávání, je nutné, aby s danou problematikou byli seznámeni pedagogové i pedagogičtí pracovníci, kteří ji budou dále prezentovat, vyučovat.

V současné době, době pokusů o realizaci „inkluzivního“ vzdělávání často zaznívají hlasy, co s takovým a takovým a takovým dítětem, žákem či studentem mám v oblasti pohybových aktivit dělat? Odpověď se přímo nabízí, seznámit se s problematikou a získané poznatky aplikovat v jednotkách pohybových aktivit, najít tu správnou cestu, když mám pochybnosti, tak se poradím s odborníky, ale hlavní je neřídit se heslem, že „ten kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Školský zákon staví všechny na stejnou startovací čáru, jak daný jedinec obstojí, velmi ovlivní pedagog, který ho tímto obdobím poznávání vede. Ne jinak je tomu i v oblasti školní tělesné výchovy, školních i mimoškolních pohybových aktivit. Pedagog, a pedagogický pracovník je ten, který dává podněty, aby byly správné pozitivní, musí danou problematiku znát a hlavně by měl vědět, že když něco nezná, kde najde pomoc, podporu a tu v oblasti pohybových aktivit najde v týmu odborníků RCAPA z RPVOK a Centra APA FTK UP v Olomouci. Jak mohou lyžovat velcí, malí + mladí, zralejší + se sníženým smyslovým vznímáním, mentální úrovní či odlišnou, jinou stavbou těla atd. seznámil tento seminář.

Akce se skládala ze dvou částí. V první části Odborný lektor ČSLŠ – Českého svazu lyžařských škol Mgr. Radim Antel seznámil účastníky s problematikou současných trendů ve výuce lyžování a s bezpečností při dané aktivitě.

Druhá část byla ve znamení modifikovaného „APA“ lyžování pro osoby s omezeným zrakovým vznímáním a osoby s tělesným oslabením. Zde byli účastníci seznámeni s didaktikou, bezpečností a vhodnými pomůckami a jejich používáním. Odborní lektoři prezentovali a účastníci si vyzkoušeli základy jízdy a prostorové orientace s omezeným zrakovým vnímáním, které bylo navozeno zakrytím očí tzv. klapičkami a jízdy na „monoski“, jednoduše řečeno, jízdy v křesílku na lyži, je i varianta na dvou lyžích „biski“. Odborný lektorský tým reprezentovaný Mgr. Radkou Čihákovou, Ph.D. z Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně; Mgr. Lucií Ješinovou, Mgr. Klárou Botkovou a pány Mgr. Ladislavem Balounem, Ph.D., Mgr. Adamem Jarmarem všichni s Katedry APA FTK UP v Olomouci, svou kreativitou podloženou vysokou odbornou znalostí problematiky zajistil pozitivní vzdělávací hodnotu akce.

Akce proběhala v příjemné pracovní atmosféře, SKI areál Kareš poskytl zázemí, Lektoři své odborné znalosti a RCAPA potřebné pomůcky, realizace projektu RPVOK umožnila tuto akci uskutečnit. Takže se sešlo vše potřebné k hodnotné vzdělávací akci. 

Monoski je speciální sportovní nářadí, které kompenzuje fyzické postižení jedince a umožňuje mu zařadit se mezi zdravou lyžařskou veřejnost. Následně dochází k odbourávání psychických stresů ze sněhových překážek se současným navozováním příjemných pocitů z pohybu na sněhu, zdokonalování citu pro rovnováhu, umění dovednosti naučit se pohybovat v realitě přírodního bariérového prostředí“. 

Centrum handicapovaných lyžařů - Co je monoski? 


PhDr. Martin Lajza

Odborný metodik APA v RPVVOK


Více odborných informací naleznete na:

https://apa.upol.cz/apa-osob-s-eto

https://www.apa.upol.cz/images/APA_lyzovani.pdf 

https://www.apa.upol.cz/images/apa_v_zime_2.pdf 

https://www.apa.upol.cz/images/Kvasnicka-Metodika_mono-ski.pdf