RPVOK

Metodický dokument: „Odpovědi na nejčastější otázky pracovníků Školních poradenských pracovišť v problematice předčasných odchodů ze vzdělávání“

Metodický dokument: „Odpovědi na nejčastější otázky pracovníků Školních poradenských pracovišť v problematice předčasných odchodů ze vzdělávání“

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

24. 11. 2022


Metodiky Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání byl vytvořen metodický materiál, ve kterém byly zpracovány odpovědi na nejčastější otázky v problematice prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zodpovězeny byly nejfrekventovanější dotazy, se kterými se metodici KCPPO v praxi setkávají nejen ze strany pedagogických pracovníků, zástupců školních poradenských pracovišť, ale také pedagogů či rodičů. Spektrum otázek je seřazeno od obecnějšího charakteru zodpovězených dotazů až ke konkrétním radám a doporučením. Dokument je průběžně doplňován a rozšiřován o nové odpovědi v souvislosti s aktuálními tématy otázek. Jeho obsahem by mělo být rovněž doporučení konkrétních postupů či navrhnutí možností řešení v konkrétních situacích, které se objevují v kontextu problematiky prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.