RPVOK

Mezi projektová spolupráce - KA04

Mezi projektová spolupráce - KA04

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

7. 12. 2021

Snažíme se o to, aby projekty realizované v našem kraji měly co největší praktický přínos, proto podporujeme aktivní komunikaci mezi projekty a přenášíme výstupy této spolupráce do praxe tak, aby byly žákům a studentům na celém Olomoucku co největším přínosem. V rámci spolupráce projektu RPV OK a IKAP II se tak kariéroví poradci ze středních odborných škol od listopadu setkávají s kariérovými poradci ze základních škol v rámci platforem, které pořádá tým KA06 projektu IKAP II. Mezi oběma stranami se tak rozbíhá čilá diskuze a spolupráce, která jak věříme, vydrží léta a pomůže žákům ze základních škol volit následující studium tak, aby se jim na středních školách dobře dařilo, byli spokojení a našli uplatnění na trhu práce. Diskutujeme například o tom, jak usnadnit předávání informací o žácích mezi základními a středními školami a předcházet tak volbě nevhodného oboru či školnímu neúspěchu po přestupu žáka na střední školu, dále o tom, jak žákům pomoci volit vhodný obor hned na poprvé a předejít tak častým změnám oborů, nebo o tom, jak ve studiích podpořit žáky ve složité životní či sociální situaci, tak aby i přes drobná zaškobrtnutí zvládli střední školu úspěšně dokončit.