RPVOK

Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. o „Obezitě a metabolickém syndromu“

Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. o „Obezitě a metabolickém syndromu“

RPVOK

7. 4. 2021

I v době distančního vzdělávání Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kaji (RC APA RPVOK) realizuje své poslání, kterým je podpora pedagogických pracovníků v oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit, školní tělesné výchovy.

 Doktor Baloun, Odborný konzultant APA z FTK UP Olomouc lektor webinářů s tematickým lehce kontroverzním názvem „Obezita a metabolický syndrom – proč nedokáže pedagog motivovat obézní žáky k pohybové aktivitě“. V první části webináře byla prezentována data o zvyšujícím se počtu osob a především dětí a mladistvých s nadváhou a obezitou ve světě i v České republice. Dále se lektor zmínil o výhodách a nevýhodách současné diagnostiky nadváhy a obezity v populaci (např. pomocí BMI, objemu pasu či modernějších metod jako InBody). Popsána byla také problematika metabolického syndromu a jeho vlivu na předčasná úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Zdůrazněna byla především skutečnost, že i osoby, které nejsou diagnostikování jako obézní či trpící nadváhou mohou mít závažné zdravotní problémy vyplývajících z metabolického syndromu. A právě pravidelná pohybová aktivita a s ní související dobrá tělesná zdatnost byla zmíněna jako jeden z hlavních faktorů pro podporu našeho zdraví. Druhá část online semináře byla zaměřena na problematiku biochemických reakcí, které vznikají v tělech obézních žáků. Zjednodušeně řečeno, inzulinová a z ní vyplývající leptinová rezistence vytváří u obézních takzvaný mozkový hlad. Jde o stav, kdy i přesto že má člověk dostatečný přísun živin, jeho hypotalamus není schopen zachytit signál o sytosti. Následkem je pak zvýšený pocit hladu, podrážděnost, snížení úrovně bazálního metabolsimu. Toto všechno se poté projeví jako téměř nulová potřeba pohybové aktivity a i to je jeden z důvodů proč může mít problém pedagog motivovat žáky k pohybové aktivitě.

Webinářů se zúčastnili pedagogičtí pracovníci z oblastí Předškolního, Základního a Středního, Odborného vzdělávání. O akci byl zájem (cca 80 účastníků), všichni jsou si plně vědomi, že problematika „obezity“ je fenomén, který lidstvo provází po celou dobu jeho existence. V současné době v souladu s Nařízeními vlády, omezení prezenční výuky na školách, omezení zájmových kroužků a pohybu ve skupinách atd. nese spoustu negativ pro všechny tedy i tzv. „obézní“ u nichž je pohyb nepostradatelný k udržení, zlepšení jejich životních standardů. Je velmi důležité nezapomínat na to, jak kladný vliv má pohyb na lidský organizmus. Tomu všemu se věnovaly webináře lektora Ladislava Balouna.

 RCAPA RPVOK