RPVOK

Mgr. Lenka Fasnerová o „ správném držení těla, zdravé noze a chůzi“.

Mgr. Lenka Fasnerová o „ správném držení těla, zdravé noze a chůzi“.

RPVOK

27. 2. 2023

Měsíc Únor 2023 v aktivitách RCAPA RPVOK proběhl ve znamení „Zdravotní tělesné výchovy“,  „správné držení těla, postura; zdravá noha a chůze“. Na SPŠ Jeseník „emko“, Dukelská; SPŠ Přerov, Havlíčkova; Střední pedagogické škole Přerov, Denisova a na SŠ polytechnické Rooseveltova, Olomouc proběhly semináře, na kterých Odborná lektorka Mgr. Lenka Fasnerová, Fyzioterapeutka z Centra pohybu Olomouc prezentovala a s účastníky konzultovala aktuální témata. V příjemné pracovní atmosféře si účastníci prezentovaná cvičení vyzkoušeli a lektorka jim odpověděla spousty podnětných dotazů. Vzhledem k tomu, že i pedagogický pracovník potřebuje být v dobré psychické a fyzické kondici, bylo aktivní zapojení se účastníků přínosem, jak pro jejich pedagogickou činnost ve výuce, práci s dětmi, žáky …, tak pro ně samotné. Při základním diagnostickém šetření bylo patrné, že i pedagogičtí pracovníci potřebují pečovat o svá „těla“ formou „Zdravotních cvičení“, která by měla být nedílnou součástí každé tělocvičné chvilky, školní tělesné výchovy a jako doplňková ve všech sportech i zájmových pohybových aktivitách.

Příští semináře s Mgr. Lenkou Fasnerovou se zaměří na „vady páteře, skolióza …, nápravná cvičení k dané diagnose“. V závěru série seminářů ke „Zdravotní tělesné výchově“ se budeme věnovat „Rozvoji kondičních a pohybových schopností v inkluzivním vzdělávání“. Zaměříme se na vhodné cvičební pomůcky náčiní i nářadí, jejich využití pro rozvoj „pohybové gramotnosti“ dle schopností účastníků, dětí, žáků …

Lektorka ve svých prezentacích klade důraz na přiměřenost cvičení dle schopností účastníků, nutnost uvolňovat přetížené a posilovat oslabené. Včasná intervence na podporu různých tělesných i psychických oslabení často vede ke zlepšení funkcí tělesných segmentů a tím k lepšímu zvládání základních pohybových činností.


Motto:

Když nemohu provádět pohybové aktivity, zdravotní cvičení ve stoji na dvou nohách, dolních končetinách, tak je mohu provádět ve stoji na jedné noze nebo v kleku, sedu či lehu. Cvičení ve všech těchto polohách jsou pro naše lidské tělo přínosná“. Lajza 2023


Na naše RCAPA RPVOK semináře Vás srdečně zveme a základní informace naleznete v Plánu akcí RCAPA RPVOK na https://ikap.cz/rpvok/regionalni-centrum-apa-rpv-olomoucky-kraj.


Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA RPVOK