RPVOK

Mgr. Lenka Fasnerová opět na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Mgr. Lenka Fasnerová opět na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

RPVOK

13. 5. 2022

Pedagogičtí pracovníci ze ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo plně využili nabídky vzdělávacích akcí RCAPA RPVOK v oblasti Rozvoje pohybové gramotnosti a společně uspořádali semináře pod odborným vedením Mgr. Lenky Fasnerové z Centra pohybu Olomouc a Mgr. Michaely Lehnertové, Ph.D. z RL-Corpus v Olomouci. Obě lektorky pracující jako odborné fyzioterapeutky se věnovaly tématům, jejichž cílem je napomoci pedagogickým pracovníkům z oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit v aktivním zapojení všech dětí, žáků či studentů.

Tým pedagogů školy pod vedením Mgr. Kateřiny Černé se účastnil daných akcí a vše co bylo lektorkami nabídnuto, si vyzkoušel a následně aplikoval ve svých vzdělávacích jednotkách či tělocvičných chvilkách. Aktivity na ZŠ a MŠ, Šromotovo s RCAPA RPVOK pro školní rok 2021/2022 byly završeny seminářem 09.05.2022 opět s Mgr. Lenkou Fasnerovou, která se věnovala problematice využití cvičebních obručí, flexibaru a základním prvkům zdravotního cvičení zaměřených na uvolnění a protažení těla. Lektorka s pedagogy rovněž konzultovala vhodnost zakoupení cvičebních pomůcek např. balančních ploch, flexibarů atd. Spolupráce se dá označit jako velmi přínosná pro všechny zúčastněné. Pedagogům bylo rovněž připomenuto, že je nutné, aby i oni byli v dobré fyzické a následně psychické kondici a tím lépe zvládali nároky současného vzdělávání, které vyžaduje vysokou odbornost, flexibilitu a kreativitu ve všech oblastech, že daná cvičení jsou vhodná i pro ně. Pro lepší motivaci pedagogů v přijetí, pochopení významu aplikace daných pohybových vzorců jak na sobě, tak na žácích, lektorky vždy vysvětlily cvičební prvky i  z pohledu fyzioterapeuta, což velmi obohatilo jejich povědomí v dané problematice.

Děkujeme vedení školy, že umožnilo dané semináře u nich zrealizovat a těšíme se na pokračování spolupráce ve školním roce 2022/2023.


Martin Lajza

Odborný metodik APA RPVOK