RPVOK

Mgr. Lenka Fasnerová s RCAPA RPVOK v Jeseníku

Mgr. Lenka Fasnerová s RCAPA RPVOK v Jeseníku
11. 1. 2022

Letošní vzdělávací akce zahájilo RCAPA projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) 11.01.2022 v Jeseníku na „emku“ SPŠ Jeseník, Dukelská.

Čtyřhodinová akce byla zaměřena na problematiku Netradičních her a rozvoj pohybové gramotnosti, modifikaci her a průpravných pohybových cvičení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP). Pod vedením Odborných lektorů APA si žáci školy vyzkoušeli hru, pro v sedu se pohybující hráče fulli-fulli, která se hraje s frisbee diskem rukou posílaným po zemi jako puk, který musí být stále v kontaktu s podlahou. Je to herně kreativní, pohybově koordinačně rozvíjející branková hra. Jako další si žáci vyzkoušeli modifikovaný volejbal, zde byla vhodně modifikovaná herní pravidla tak, aby je mohl hrát, prakticky, každý. Modifikuje se herní způsob příjmu a odehrání míče, možnost dopadů na zem, výše sítě a lokomoce ve stoji či sedu. Tato část byla velmi kreativní a vyplynulo z ní, že ve výuce tělesné výchovy na zdejší škole najdou tyto pohybové aktivity své uplatnění. Hru fulli-fulli do naší nabídky zavedl Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D, zástupce vedoucího Katedry APA FTK UP v Olomouci a vedoucí Centra aplikovaných pohybových aktivit, předseda České asociace aplikovaných pohybových aktivit.

Druhá část semináře byla věnována pedagogům a pedagogickým pracovníků z Jesenicka. Odborná lektorka Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc - absolvent fyzioterapie a fakulty sportovních studií zde představila dva pohybové programy: „FitPainFree, což je metoda zdravotního cvičení, která se na lidské tělo dívá v souvislostech, je základem každého pohybu, jedná se o jednoduché cvičení, při kterém pochopíme, jak skutečně funguje naše tělo. Je to jedinečná metoda, která je využitelná jak v PREVENCI vadného držení těla, tak i v pohybové terapii. Metoda, která nás rychle, snadno a účinně zbaví bolestí zad, ramen, kyčlí atd., Je vědomé cvičení, které nastaví správné pohybové návyky a udrží naše tělo v rovnováze, krásné a bez bolesti“. (Fasnerová) Účastníci byli seznámeni s využitím tohoto cvičebního systému v hodinách školní tělesné výchovy, školních i mimoškolních pohybových aktivitách i tělocvičných chvilkách ve třídách. Zde aplikovaná cvičení jsou vhodným prostředkem na kompenzaci negativních vlivů hypokineze i špatných pohybových vzorců, sedavého zaměstnání atd. Další aktivitu, se  kterou se účastníci akce seznámili, byl pohybový systém, Line Dance. „Line dance je taneční disciplína, ke které nepotřebujeme partnera. Jednoduše řečeno, každý tančí sám a tanečníci jsou v řadách. Jedná se o choreografie různých obtížností, a také různých tanečních stylů jako jsou latinsko americké rytmy, ale i funky,  country, nebo waltz a má i variantu pro vozíčkáře, kdy jsou choreografie tvořeny právě tak, aby mohli společně v jedné řadě tančit jak zdraví jedinci tak např. vozíčkáři a je to úžasná pohybová aktivita, do které se aktivně zapojí všichni bez rozdílu handicapu. Tato taneční disciplína nemá také žádné věkové omezení a v pohybových schopnostech jen minimální, tudíž tančí děti, dospělí i senioři a je vhodným doplňkem k rozvoji pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání. Jeho variabilita je široká a nabízí spoustu modifikací, které umožňují aktivní zapojení se všech. V Line dance se již i v ČR konají mistrovské soutěže“ (Fasnerová).

Oba systémy se vhodně doplnily a svou kreativitou potvrdily opodstatněnost jejich aplikace i v tělesné výchově v inkluzivním vzdělávání. Odborná lektorka Mgr. Lenka Fasnerová se stala garantkou kvality těchto vzdělávacích akcí, navázala úzkou spolupráci s RCAPA v projektu RPVOK a dále nám představí témata jako je Hooping – cvičení s obručemi, Woodink – cvičení na specifickém prohnutém dřevěném prkně a další cvičební programy. 

Podpora pedagogů a pedagogických pracovníků v aktivním zapojení dětí, žáků a studentů do pohybových aktivit řeší i oblast Zdravotní tělesné výchovy, kterou odborně lektorsky zajistí Mgr. Michaela Lehnertová, Ph.D., fyzioterapeutka, která v současnosti působí na soukromé ambulanci RL-Corpus v Olomouci, kde se zabývá diagnostikou a terapií poruch pohybového systému osob od kojeneckého věku po seniory. Péčí o dětské pacienty se jejich centrum vyznačuje. Působí také jako výukový asistent v kurzech Vojtovy metody. Rovněž s námi (RCAPA) úzce spolupracuje v diagnostice pohybové způsobilosti dětí, žáků či studentů, kterým naši Regionální konzultanti APA v RPVOK poskytují podporu v tvorbě a realizaci Individuálních vzdělávacích plánů k aktivnímu zapojení se do školních i mimoškolních pohybových aktivit.  Profesní odbornost obou fyzioterapeutek je zárukou vysoce kvalitní prezentace dané problematiky. Semináře na daná témata připravujeme.

Naše Lednové aktivity pokračují 27.01.2022 seminářem „Lyžování s APA“ ve SKI areálu „Kareš“, Rejhotice, Loučná nad Desnou.


Věřím, že naší široké nabídky odborných témat prezentovaných na seminářích RCAPA RPVOK využijete a akcí se zúčastníte. Více informací o nás a našich aktivitách naleznete na ikap.cz / RPVOK a na apa.upol.cz. 


Těšíme se na Vás.

PhDr., Mgr. Martin Lajza

Odborný metodik APA v RPVOK