RPVOK

MOHELNICKÉ SPORTOVNÍ HRY S CENTERM APA

MOHELNICKÉ SPORTOVNÍ HRY S CENTERM APA

RPVOK

20. 5. 2022

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 společně s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) a Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci uspořádali 1. ročník Mohelnických sportovních her v rámci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání Olomouckého kraje (RPVOK).

Netradiční sportovní disciplíny si přišlo vyzkoušet 110 soutěžících ze 13 škol Olomouckého
a Pardubického kraje. Soutěž byla určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Žáci Odborného učiliště a Praktické školy se účastnili sportovních her, asistovali na jednotlivých stanovištích spolupořadatelům z Centra APA, byli průvodci zúčastněných škol,
ale také připravili všem účastníkům občerstvení a dárkové tašky s upomínkovými předměty.

V rámci programu byla školám umožněna i prohlídka Odborného učiliště a Praktické školy, kde se účastníci mohli seznámit s učebními obory vyučovanými na škole, pedagogy, žáky
a prostředím školy. Pro pedagogy jednotlivých škol byl zajištěn seminář s tématikou Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách TV a oblasti dalších školních a mimoškolních pohybových aktivit.

Myšlenka – motivovat mladé lidi k pohybu, vyzkoušet si netradiční disciplíny a propojit sportovní aktivity s běžným denním režimem se naplnila, a proto bychom na ni chtěli navázat dalším ročníkem Mohelnických sportovních her. Krásný slunečný den provázela dobrá nálada a spokojenost všech zúčastněných. 

Tuto akci poctil svojí návštěvou pan senátor Mgr. Miroslav Adámek, radní Olomouckého kraje RNDr. Aleš Jakubec a další významní představitelé Krajského úřadu v Olomouci a vedení města Mohelnice. Vše zdokumentovala Mohelnická televize. 

V průběhu akce proběhl seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na jejich seznámení s realizací projektu RPVOK a představení činnosti RCAPA. Doktor Ondřej Ješina, zástupce vedoucího Katedry aplikovaných pohybových aktivit, vedoucí Centra aplikovaných pohybových aktivit, předseda České asociace aplikovaných pohybových aktivit, hlavní garant projektu RPVOK Olomouckého kraje účastníkům představil cíle realizace projektu, spolupráci s PPP, SPC Olomouckého kraje, činnosti Regionálních konzultantů APA a podal informace o vzdělávacích akcích realizovaných RCAPA. Účastníci byli rovněž vyzváni ke sdílení zkušeností z práce na svých pracovištích s dětmi, žáky či studenty se SVP speciálně v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti a k účasti na akcích, tím ke spolupráci mezi pedagogickými pracovníky „běžného“ a „speciálního“ vzdělávání.


Mgr. Ivana Pohlová