RPVOK

Na emku vznikne Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání, poradenství v oblasti inkluzivní tělesné výchovy a sportu mládeže

Na emku vznikne Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání, poradenství v oblasti inkluzivní tělesné výchovy a sportu mládeže

RPVOK

27. 1. 2021

Střední průmyslová škola Jeseník uzavřela dohodu o vzniku Fakultní školy s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tím byly stvrzeny plány hlubší spolupráce obou vzdělávacích institucí. Jednou se společných aktivit, které škola v Jeseníku realizuje společně s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit (APA) a Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje (RCAPAOK) v rámci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) je založení nového vzdělávacího Centra pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání (CPGIV). Toto centrum se zaměří na podporu pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivní tělesné výchovy a speciálně pedagogickém poradenství. To povede k podpoře aktivního začlenění dětí, žáků a studentů se SVP do školní tělesné výchovy, školních i mimoškolních pohybových aktivit v našem regionu.

V úterý 30. 11. 2020 se sešli vedoucí Centra APA a zástupce vedoucího Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc, Ondřej Ješina a ředitel SPŠ Jeseník, Jiří Viterna, kteří se dohodli, že SPŠ Jeseník se pro Jesenicko a Šumpersko stane vlajkovou lodí Olomouckého kraje oblasti vzdělávání v inkluzivní pohybové gramotnosti. Hlavním smyslem a cílem Centra je podpořit pedagogické pracovníky v oblasti inkluzivní pohybové gramotnosti a zkvalitnit život dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami (postižením, znevýhodněním, dlouhodobou nemocí), aktivně je začlenit do školních i mimoškolních pohybových aktivit a sportu, mezi ostatní.

„V rámci projektu jsme se zavázali organizovat a metodicky podporovat pedagogy předškolního, základního a středního vzdělávání, kteří se rozhodli aktivně a smysluplně začleňovat své handicapované děti, žáky a studenty do pohybových aktivit, hodin tělesné výchovy. Tento krásný a zajímavý region jsme zvolili zejména pro jeho polohu a nabídky pestrých sportovních aktivit“ říká Ondřej Ješina, vedoucí Centra APA a zástupce vedoucího Katedry APA FTK UP Olomouc.

Pracoviště bude sloužit zejména k podpoře pedagogických pracovníků, ke sdílení a výměně jejich zkušeností v oblasti rozvoje inkluzivní pohybové gramotnosti. Střední průmyslová škola Jeseník bude pořádat semináře, ve kterých se pedagogové naučí, jak a jakým způsobem začlenit právě tyto děti, žáky a studenty do pohybových aktivit, hodin tělesné výchovy. „Cílem projektu je zvyšovat odbornost tělocvikářů, nejen u nás, ale také na Šumpersku, kam bude mít projekt naší školy přesah,“ uvádí učitelka tělesné výchovy, kontaktní koordinátorka a konzultantka APA v projektu pro Jesenicko Mrázová Jana.

Střední průmyslová škola je technicky orientovanou školou, která připravuje studenty na povolání ve studijních oborech strojírenství, stavebnictví a informační technologie. Škola dále nabízí učební obory, a to konkrétně instalatér, elektrikář, zedník, strojní mechanik a obráběč kovů. Cílem školy je se rozvíjet i v oblasti pohybové gramotnosti, zdraví a sportu.

Jana Mrázová, kontaktní koordinátorka APA Jeseník