RPVOK

Naše skvělá spolupráce!

Naše skvělá spolupráce!

RPVOK

24. 5. 2023

Je důležité, aby školy, školky věnovaly pozornost pohybu a správnému držení těla a aby poskytovaly žákům příležitosti k pravidelnému cvičení. Může to být prostřednictvím tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, sportovních kroužků, rekreačních aktivit, které podporují pohyb. 

Abychom mohli žáky vzdělávat o správném držení těla a chůzi, proběhla na naší škole série 4 seminářů s vynikající fyzioterapeutkou p. Mgr. Lenkou Fasnerovou. Díky jejím poznatkům, radám, praktickým ukázkám… jsme pronikli částečně do této problematiky. Cílem bylo  pomoci s prevencí poruch pohybového aparátu, nebo alespoň upozornit děti a rodiče na možnosti léčby.

 Zaměřili jsme se na správné držení těla a posturu, páteř a skoliózu, nohu a správnou chůzi. Seznámili jsme se širokou škálou technik a metod, včetně cvičení. Vše jsme aplikovali sami na sebe, navzájem se diagnostikovali a vyzkoušeli řadu nových pomůcek, které jsme již zakoupili do školy. Ihned jsme vše prakticky zařadili do výuky a případné nejasnosti konzultovali s p. fyzioterapeutkou. 

Paní Fasnerová nás motivovala pomáhat a zlepšovat zdraví, pohyblivost, sílu a koordinaci našich dětí. Díky pohybu jim zlepšit i duševní zdraví a omezit výskyt zdravotních problémů, které se teď tak často objevují u našich žáků. Tato spolupráce nás nesmírně obohatila, naučila nás všímat si a vážit vlastního těla. A hlavně, že je potřeba se o sebe starat, nejlépe každodenním cvičením. Ne, až když nás začne něco bolet.

Za MŠ a ZŠ Šromotovo

Mgr. Kateřina Černá