RPVOK

Nová výuková videa a webináře pro výchovné poradce

Nová výuková videa a webináře pro výchovné poradce

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

15. 11. 2022

Metodici krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání vytvořili pro výchovné poradce a další pracovníky ŠPP  tři výukové videoprogramy. Všechny tři programy jsou zaměřeny na problematiku identifikace a komunikace s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání:

  • Motivace žáků ke studiu podporovaných oborů 
  • Motivační rozhovory jako nástroj prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Metodický pokyn k diagnostickým metodám: Dotazník studijní spokojenosti (DSS) a Dotazník rizikových faktorů předčasného odchodu ze vzdělávání (DRFPOV) 


Stručné instruktážní videoprogramy jsou pro posluchače časově nenáročné, výchovný poradce je může shlédnout pro lepší zapamatování a pochopení opakovaně. Tím se tyto programy stávají efektivnějšími než jednorázové školení.

První z programů „Motivace žáků ke studiu podporovaných oborů“ představuje pracovníkům školních poradenských pracovišť ukázkovou hodinu, při které mohou být žáci hravou a interaktivní formou seznamováni s některými obory polytechnického vzdělávání, které jsou navíc finančně podporovány Olomouckým krajem. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WtZ1ylNKRk0


Program „Motivační rozhovory jako nástroj prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“ poskytuje divákům základní doporučení a rady jak správně vést motivační rozhovor.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Av2ueYlpnBQ


„Metodický pokyn k diagnostickým metodám: Dotazník studijní spokojenosti (DSS) a Dotazník rizikových faktorů předčasného odchodu ze vzdělávání (DRFPOV)“ je úplným a vyčerpávajícím návodem, jak pracovat s metodami, které pracovníkům školních poradenských center mohou pomoci včas identifikovat žáky předčasným odchodem ze vzdělávání ohrožené a včas s nimi následně pracovat.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hsMQE1aE5HM