RPVOK

Pilotní ověřování dotazníkových metod DSS a DRFPOV určených k identifikaci studentů ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

Pilotní ověřování dotazníkových metod DSS a DRFPOV určených k identifikaci studentů ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

16. 12. 2022

Metodici KCPPO vytvořili dvě screeningové metody „Dotazník studijní spokojenosti (DSS)“ a „Dotazník rizikových faktorů předčasného odchodu ze vzdělávání (DRFPOV)“, které nyní ověřují v rámci pilotního projektu na středních školách:
Střední průmyslová škola Jeseník
Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Střední škola zemědělská Přerov
Střední průmyslová škola Přerov
Střední škola řezbářská Tovačov
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, 8.května 2
Střední odborná škola, Šumperk

Předpokládaný počet rozdaných dotazníků je cca 750. 

Výstupy tohoto projektu budou prezentovány formou závěrečné zprávy v únoru 2023. 

Dotazníky:

DSS - DOTAZNÍK STUDIJNÍ SPOKOJENOSTI

DRFPOV - DOTAZNÍK RIZIKOVÝCH FAKTORŮ PŘEDČASNÉHO ODCHODU ZE VZDĚLÁVÁNÍ
inatruktážní video k těmto metodám najdete zde: https://youtu.be/hsMQE1aE5HM