RPVOK

RCAPA RPVOK pro Vás připravuje.

RCAPA RPVOK pro Vás připravuje.

RPVOK

22. 6. 2022

Půlrok nám uběhl „jako voda“ a jsou zde „prázdniny“, které rovněž utečou a začne „nový“ školní rok. 

Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji již koncem „prázdnin“, v závěru měsíce Srpna 2022 se naplno zapojí do aktivit, kterými naplňuje své poslání v projektu. Neváhejte a dle Vašich možností se akcí zúčastněte, věříme, že témata na nich probíraná budou pro Vás přínosem k další pedagogické práci. Ve dnech 25. – 27.08.2022 se zapojí do programu „Těloolomouc 2022“ svými APA tématy. 

 „Úprava sportovních a pohybových her pro potřeby začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (Lektor: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.)

„Žák s ADHD ve školní tělesné výchově, volnočasových sportovních aktivitách.“ 

(Lektorka: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.)

 „Psychomotorický rámec her ve školní tělesné výchově zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky“. (Lektorky: Mgr. Eliška Vodáková, Mgr. Markéta Hajduková)

 

Následně 30.08.2022 bude realizován prezenční seminář pro pedagogické pracovníky  předškolního vzdělávání s aktuálními tématy. 

Odborná lektorka Mgr. Lenka Baše z Fakultní základní školy, Hálkova, Olomouc se bude věnovat problematice „Nadané dítě v předškolním vzdělávání - pedagogická diagnostika, metody a formy práce v podmínkách MŠ“. Seminář v přednáškovém bloku představí účastníkům osobnost nadaného dítěte předškolního věku se zaměřením na jeho možné specifické projevy v prostředí MŠ, které mohou být klíčovým ukazatelem v rámci pedagogické diagnostiky nadání. Druhá část programu bude v podobě workshopu orientována na ukázku vhodných metod a forem práce, které lze využít v předškolním vzdělávání k optimálnímu rozvoji nadaných dětí, žáků. 

Odborné lektorky: Mgr. Lucie Vrbová a Mgr. Magda Navrátilová z PPP, SPC Olomouc se zaměří na  „Možnosti podpory PPP a SPC dětem s poruchou autistického spektra v průběhu vzdělávání“, možnosti poskytování podpory dětem s poruchou autistického spektra v průběhu předškolního vzdělávání dle platné legislativy. Cílem tématu je nastínit možnosti pracovníka školského poradenského zařízení při vytváření Doporučení ke vzdělávání, které reflektuje speciální vzdělávací potřeby těchto dětí, žáků. 


Přejeme Vám pěkné sluníčkové prázdniny a těšíme se na Vaši účast na našich akcích, a že se s námi i účastníky akcí podělíte o Vaše zkušenosti z práce s dětmi, žáky se SVP v jejich aktivním zapojení do společných aktivit skupiny, třídy, školy … 


Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza

Odborný metodik APA