RPVOK

RCAPA v RPVOK již naplno v akci

RCAPA v RPVOK již naplno v akci

RPVOK

29. 8. 2022

Prázdniny jsou za námi a zahájení školního roku 2022/2023 se blíží, tak jako pedagogové na školách mají „přípravný týden“ tak i my v RCAPA jsme se věnovali přípravě naší činnosti na další období. Již  24.08.2022 proběhlo pracovní jednání mezi Mgr. Romanou Studýnkovou, paní ředitelkou Střední pedagogické školy v Přerově, Prof., Mgr. Martinem Kudláčkem, Ph.D., Vedoucím Katedry APA (Aplikovaných pohybových aktivit), Mgr. Ondřejem Ješinou, Ph.D., Zástupcem vedoucího Katedry APA a PhDr. a Martinem Lajzou, Odborným metodikem APA v projektu RPVOK.

Jednání se věnovalo možnostem spolupráce v oblasti zařazení problematiky práce s dětmi „nejen“ se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v předškolním vzdělávání v jejich aktivním zapojení do pohybových aktivit. Jelikož se v předškolním vzdělávání pokládají „základní kameny“ pro zdárný rozvoj osobnosti dětí a jejich následné zvládání vzdělávání a přípravy na život, je nutné řádně připravit budoucí pedagogy na problematiku, kterou budou řešit. Střední pedagogická škola připravuje budoucí pedagogy pro předškolní vzdělávání, jejich specifické kurikulum bychom vzájemnou spoluprací chtěli obohatit o oblast specifik problematiky plynoucích ze současného inkluzivního vzdělávání v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti. Obě strany se shodly na nutnosti zdárné a smysluplné spolupráce v dané oblasti a podnikají již první kroky. Připravuje se jednání, které vše upřesní. Střední pedagogická škola Přerov se stane Fakultní školu FTK UP v Olomouci a Centrem rozvoje pohybové gramotnosti v předškolním vzdělávání. Je velká škoda, že nutnost řešit problematiku aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se SVP do pohybových aktivit  neakceptují i Vysoké školy, které ve svých studijních programech připravují budoucí „tělocvikáře“. Nicméně někdo musí být první, musí udat smět a být vzorem a tento úkol přijala za své Střední pedagogická škola Přerov v čele s paní ředitelkou Mgr. Romanou Studýnkovou a Mgr. Alešem Piňosem, předsedou předmětové komise tělesné výchovy, se kterým již RCAPA spolupracuje při realizaci vzdělávacích seminářů na jejich škole. Věříme, že se nám vše podaří a náš vstup do kurikula školy bude přínosem.

Dále se zástupci RCAPA RPVOK aktivně jako odborní lektoři zapojili do realizace významné celorepublikové akce Těloolomouc 2022. Tímto rovněž děkujeme za odbornou prezentaci témat lektorům Mgr. Ondřeji Ješinovi, Ph.D., který se zaměřil na modifikace sportovních a pohybových her, Mgr. Julii Wittmannové, Ph.D., která se věnovala problematice práce s žáky s ADHD, Mgr. Markétě Hajdukové a Mgr. Elišce Vodákové, které prezentovaly aplikaci a význam psychomotorických cvičení, aktivit.

Tak to je pro začátek vše?  Ne není, protože Regionální konzultanti APA v RPVOK, Mgr. Markéta Hajduková, Mgr. Eliška Vodáková, Mgr. Vladimír Baloun, Ph.D. a Mgr. Adam Jarmar se připravují na zahájení svých intervencí na školách přímo v jednotkách tělesné výchovy a Mgr. Klára Botková již koordinuje spolupráci RCAPA RPVOK s PPP, SPC Olomouc.

Dále připravujeme vzdělávací akce na témata k aktuální problematice řešené v inkluzivním vzdělávání více na ikap.cz/RPVOK/Regionální centrum APA/Plán akcí RCAPA.

Vážené dámy, Vážení pánové srdečně Vás zveme na naše vzdělávací akce, více informací o akcích naleznete na ikap.cz/RPVOK nebo přímo je obdržíte od Regionálních konzultantů APA a na martin.lajza@upol.cz u Odborného metodika APA v RPVOK.


Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza