RPVOK

Ringo a netradiční hry s RCAPA RPVOK v CIZV DDM Olomouc

Ringo a netradiční hry s RCAPA RPVOK v CIZV DDM Olomouc

RPVOK

15. 3. 2022

14.03.2022 v Centru inkluzivního zájmového vzdělávání projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (CIZV RPVOK) na Domě dětí a mládeže Olomouc,17. listopadu 47 proběhl prezenční seminář v rámci podpory pedagogických pracovníků z oblasti inkluzivních pohybových aktivit, zaměřený na prezentaci netradičních her a jejich modifikací pro účastníky s různými schopnostmi. Odborným lektorem na akci byl Bc. Marek Mynář, student magisterského programu APA na FTK UP v Olomouci. Tato vzdělávací akce byla určena pro: speciální pedagogy, pracovníky v sociálních službách, asistenty pedagoga, sociální pracovníky či učitele tělesné výchovy.

Tří hodinový vzdělávací program byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Úvodní teoretická část obsahovala úvod do problematiky, objasnění, co jsou to netradiční hry a jaké druhy netradičních her máme u nás a ve světě. Lektor se dále zaměřil na ty netradiční sporty, které lze využít v podmínkách ČR a které jsou snadno adaptovatelné na inkluzivní školní prostředí. Vybrané sporty jako je například discgolf, nebo ringo byly podrobněji rozebrány a vysvětleny, představena byla pravidla, možné modifikace a adaptace těchto sportů ke schopnostem jejich účastníků. Pozornost byla věnována rovněž rozboru, doporučení vhodného rozložení tělovýchovné jednotky a představeny byly příklady takové jednotky v kontextu zapojení netradičních sportů. V praktické části, kterou si účastníci užili a vyzkoušeli hru ringo s průpravným a herním cvičením a také sportovní hru ringo s možnými modifikacemi. Pracovní skupina, účastníci akce spolupracovali, veškerou nabídku aktivit si vyzkoušeli, což rozšířilo jejich povědomí o daných aktivitách. Akce proběhla v příjemné tvůrčí atmosféře. 

Účastník kurzu si zvýšil znalosti o tom, co jsou to netradiční hry a jaké druhy těchto her máme a jak je využít ve školním i zájmovém inkluzivním vzdělávání.

Seznámil se, které z těchto her jsou vhodné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami a také jak některé z nich vhodně adaptovat do prostředí školní TV.

Odborná prezentace lektora byla ve znamení jeho znalosti dané problematiky teoreticky i prakticky. Zde se zcela potvrdila zkušenost, že teorii od praxe v pohybových aktivitách nelze oddělit. Celá akce byla ve znamení kreativity lektora a následně účastníků.

S Odborným lektorem Markem Minářem připravuje RCAPA RPVOK další semináře.


Martin Lajza

Odborný metodik APA RPVOK