RPVOK

S Mgr. Lenkou Baše o „Vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků“

S Mgr. Lenkou Baše o „Vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků“

RPVOK

22. 2. 2023

21.02.2023 na Střední škole polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci proběhl prezenční seminář, Regionálního centra APA v projektu RPVOK, který se věnoval problematice práce s žáky se Speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání, jejich postavení ve skupině, třídě. 

Inkluzivní, tedy společné vzdělávání dětí, včetně těch, které mají speciální edukativní (vzdělávací a výchovné) potřeby, protože jsou mimořádně nadané nebo jsou sociálně, duševně, tělesně nebo psychosomaticky handikepované a mají závady a poruchy v chování. Opakem inkluze je exkluze (vyloučení).

 https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/inkluze-ve-skolstvi

Probírané téma: „Nadaní žáci v inkluzivním vzdělávání - pedagogická diagnostika, metody a formy práce v podmínkách školy“ Seminář představil účastníkům osobnost nadaného žáka se zaměřením na jeho možné specifické projevy v prostředí školy, které mohou být klíčovým ukazatelem v rámci pedagogické diagnostiky nadání. Druhá část programu v podobě workshopu byla orientována na ukázku vhodných metod a forem práce, které lze využít v inkluzivním vzdělávání k optimálnímu rozvoji nadaných žáků. (Mgr. Lenka Baše)

Odbornou lektorkou na semináři byla  Mgr. Lenka Baše, školní koordinátorka podpory nadání na Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4, která je absolventkou Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Učí třídu dětí s mimořádným intelektovým potenciálem v Základní škole Hálkova v Olomouci, která je rovněž i fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Díky svým žákům se v nedávné době stala i finalistkou Ankety Zlatý Ámos. Pro Lenku Baše byla profese učitele inspirativní od dětství. Dnes může být její práce inspirativní pro jiné.

Lenka Baše: „Moje výuka zásadních změn nezaznamenala, jen se přesunula do jiného prostoru.“ (ucitel21.cz)


Seminář proběhl v příjemné tvůrčí atmosféře za účasti 20 pedagogických pracovníků ze Základních a Středních škol Olomouckého kraje.


Pár zajímavých odkazů, zde naleznete informace, které Vám pomohou orientovat se v dané problematice:

PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZŠ A SŠ - 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018, MŠMT ČR (msmt.cz)

Nadání – Wikipedie (wikipedia.org)

nadání - ABZ.cz: slovník cizích slov

https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-clanky-jak-definovat-nadani 


Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA RPVOK