RPVOK

„Sebeobrana a její využití, aplikace v inkluzivním školním prostředí“

„Sebeobrana a její využití, aplikace v inkluzivním školním prostředí“

RPVOK

6. 2. 2023

O „prázdninách“ 03.02.2023 na Střední, základní a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.; Tetín 1506/1, Prostějov proběhl seminář RCAPA RPVOK na téma „Sebeobrana a její využití, aplikace v inkluzivním školním prostředí“.

Odborný lektor plk. Mgr., Bc. Jan Grmolenský, Policie České republiky Olomouc se věnoval problematice „sebeobrany“ z pohledu platné legislativy ČR a následně aplikaci základních prvků sebeobrany. Akce se zúčastnilo 36 pedagogických pracovníků a 2 studentky, budoucí pedagožky. 

Účastníci byli seznámeni s aplikací sebeobrany ze strany pedagoga a žáka se Speciálními vzdělávacími potřebami.

Akce proběhla v příjemné pracovní atmosféře a byla přínosná pro všechny zúčastněné.

Níže uvádím dva zdroje informací k tématu, doporučuji přečíst celé.


Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APASebeobrana je sled úkonů

Sebeobrana – Wikipedie (wikipedia.org)

„Sebeobrana je sled úkonů, s jejichž pomocí se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění či jiných závažných škod. Sebeobranu lze provádět aktivně – beze zbraně (chvaty, údery, kopy atp.), se zbraní (pistole, nůž atp.) nebo pasivně – (útěk, zavolání policie). Za sebeobranu již nelze považovat situaci, kdy napadený využije nepřiměřených prostředků, např. útočník se vzdá a napadený i přesto pokračuje v jeho likvidaci. Sebeobrana je předmětem vědecké disciplíny sindefendologie“.


Právní posuzování sebeobrany

„Nejprve je nutno říct, že pojem sebeobrana v zákoně neexistuje. Zákony ČR znají jednání v nutné obraně a krajní nouzi. Především institut nutná obrana slouží k tomu účelu, aby nebyl potrestán obránce, pakliže se brání v rámci zákonných norem. Bohužel výklad zákona je strohý a neříká, jak můžu a jak už nemůžu útočníka poranit, ale říká, že ten, kdo je nucen se bránit, pokud se na něj někdo chystá zaútočit, nebo na něj útok již vede, může poškodit do jisté míry pachateli zdraví, avšak nebude za toto jednání trestán, protože jednal v rámci nutné obrany, tedy chránil své zdraví, nebo zdraví svých blízkých. (nejedná se o přesnou definici, ale strohý výklad autora pro laiky)

Sám jsem byl účasten několika soudů, kdy v hlavní roli byla "sebeobrana" avšak jednotný názor, na posouzení toho, zda obránce jednal v rámci nutné obrany, nebo krajní nouze, (tabulkově) neexistuje. Soud posuzuje jednotlivé skutky, úkony a stavy, které mohly mít vliv na danou situaci, a vyhodnocuje, zda dané jednání nese známky spáchání přestupku, trestného činu, nebo se užije institut nutné obrany či krajní nouze a na obránce se hledí, jako by nespáchal žádné protiprávní jednání.

Pokud na Vás pachatel vytáhne nůž a hodlá Vás okrást, je sice z taktického hlediska vhodné mu raději všechny věci co žádá vydat, ale nálezy ústavního soudu již několikrát potvrdily, že obránce nemusí užívat prvky sebeobrany až jako poslední možnost a může se začít bránit ihned. Pokud tedy místo peněženky vytáhnete pepřový sprej a nastříkáte jej do očí útočníka a zpovzdálí přivoláte policii, lze se domnívat, že soud uzná Vaši nevinu (přestupek proti občanskému soužití, napadení, výtržnictví apod.) a nebudete za své jednání trestáni.

Pokud ovšem místo peněženky, spreje, nebo obušku, vytáhnete střelnou zbraň a bez ústního varování, varovných výstřelů, nestřelíte útočníka do nohou, ale přímo do srdce nebo hlavy, budete se ocitat ve velmi složité právní situaci, která obvykle končí odsouzením obránce. Bude záležet pouze na Vás, jak dokážete, že jste se cítili v přímém ohrožení života a že nebylo možné odvrátit útok jinak než přímým usmrcením pachatele. (Řekněme si na rovinu, že je lepší dát pachateli peněženku, kde si všechny platební karty zablokuji a doklady nechám udělat nové, než ho na místě zastřelit - podobný pohled bude mít i soud“. Sebeobrana – Wikipedie (wikipedia.org)


Co je sebeobrana

https://www.kentaurzbrane.cz/zbrane-a-strelivo/co-je-sebeobrana/ 

„Sebeobrana je přirozenou reakcí na krizovou situaci – osobní střet s útočníkem. V rámci kurzů sebeobrany se jedinci učí, jak se ubránit běžným útokům, jak reagovat na agresory, ustát psychicky napadení, ohrožení zbraní apod. Sebeobrana je kombinací různých pohybových mechanik (úpolových disciplín) a psychických metod a taktik, jak snížit riziko zranění při napadení.

Nicméně bojovat s agresorem není tak snadné, jak se mnohým může zdát. Ve filmech, hrách, knihách a dalších médiích “hrdinové” vždy vítězí, často s minimem krvácení či poranění apod. Skutečný život je však na míru vzdálený těmto ušlechtilým představám. Na reálnou vyhrocenou situaci boje je málokdo z nás psychicky připraven – svou daň si vybírá šok, překvapení, ztuhnutí strachem a další podvědomé reakce, které snižují naši šanci se útočníkovi ubránit. Chladnou hlavu nám pomáhá zachovat znalost preventivních opatření, mezi které ovládání sebeobrany patří. Sebeobranou se zabývá také vědní disciplína Psychologie konfliktu“. 

Nutná obrana a trestná činnost 

„Předtím, než se začnete učit jednotlivé kroky sebeobrany, je dobré si ujasnit, kdy je můžete použít. Nutná obrana v “krajní nouzi” není trestným činem, pokud pomáhá odvrátit přímo hrozící nebezpečí/útok. Nicméně je potřeba volit obranu přiměřenou způsobu útoku, jinak by se z ní trestný čin mohl rychle stát. Útok je jakékoliv jednání cizí osoby, která ohrožuje zdraví, život, majetek. Rozeznáte-li přímo hrozící nebezpečí, můžete reagovat ještě předtím, než agresor poprvé zaútočí. Pokud ale agresor začne prchat a vy na něj budete dál útočit, už se nejedná o nutnou obranu! Jinak tomu ale je, pokud útočník prchá s např. vaší peněženkou (ohrožuje Váš majetek, a tedy je to nutná obrana) … Pro tyto případy se u soudu používá pojem “přiměřená obrana”. Například když vás napadne důchodce, protože jste mu zabrali volnou lavičku, určitě na něj nemůžete jít s paralyzérem nebo nasazeným boxerem. Stejně tak byste neměli zastřelit např. kapesního zloděje. Jinak řečeno, způsobený následek by měl být stejně nebo méně závažnější než ten, který vám hrozil. Můžete být obráncem i jiných osob, které se vyskytly v ohrožení“. Ale i zde je potřeba dodržet “přiměřenou obranu”.  

https://www.kentaurzbrane.cz/zbrane-a-strelivo/co-je-sebeobrana/