RPVOK

Seminář pro kariérové poradce ze středních odborných škol a učilišť

Seminář pro kariérové poradce ze středních odborných škol a učilišť

Kariérové poradenství v odborném vzdělávání

14. 12. 2022

Vzdělávat by se neměli pouze žáci středních škol, ale samozřejmě i lidé, kteří jim vzdělání zprostředkují. V rámci projektu RPVOK proto proběhly dva semináře pro kariérové poradce ze středních odborných škol a učilišť. Semináře vedla zkušená lektorka PhDr. Sylvie Navarová, první seminář se konal 21.9.2022 a zaměřoval se na interaktivní a projektové metody kariérového poradenství, druhý seminář se konal 18.10.2022 a zaměřoval se na kariérový koučink a rozvoj kompetencí pro trh práce. Oba semináře byly zaměřeny velmi prakticky, díky čemuž mohli kariéroví poradci nabyté dovednosti téměř okamžitě začít uplatňovat ve své praxi přímo na škole.