RPVOK

Seminář RCAPA na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc

Seminář RCAPA na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc

RPVOK

13. 4. 2022

Pondělí, 11.04.2022 v Centru pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání (CPGIV) na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc bylo ve znamení „fItpainfree“, proběhl zde prezenční  vzdělávací seminář v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji.

Akce byla zaměřena na zdravotní cvičení pod odborným vedením lektorky Mgr. Lenky Fasnerové z Centra pohybu v Olomouci. Paní lektorka ve spolupráci s RCAPA v RPVOK již prezentovala témata jako Hooping – cvičení s velkými obručemi; Woodink – balanční cvičení na prohnutém prkně; Line dance – taneční variace v řadách; fitpainfree – soubor zdravotních cvičení pro každého. Všechny jí prezentované disciplíny jsou využitelné a často nezbytné např. „Fitpainfre“ v předškolním, základním i vyšším odborném, středním vzdělávání. Současná realizace „inkluzivního“ vzdělávání a omezení aplikace Zdravotní tělesné výchovy přináší poznatky, že je nutné školní pohybové aktivity zaměřit na všechny žáky a nejen upřednostňovat zájem a schopnosti tzv. Sportovců. Těm by forma základní tělesné výchovy rovněž prospěla, na trénincích svých sportovních odvětví rozvíjí potřebné specifické dovednosti, a proto není nutné u nich je utužovat i ve školní tělesné výchově často na úkor ostatních žáků. V Rámcovém vzdělávacím plánu je uvedeno, že ve vzdělávání se realizuje Základní tělesná výchova, což často není pravdou. Nicméně cvičení s Mgr. Fasnerovou je aplikovatelné i v rozvoji fyzické kondice, pohybové kreativity, kloubní a svalové flexibility „u všech“ bez rozdílu. Vhodně volenou náročností a intenzitou, přiměřenou daným jedincům uspokojíme potřeby „všech“, skupině Sportovců stanovme cíle pro ně vhodné a těm Ostatním stanovme cíle pro ně dosažitelné. Toho dosáhneme jen znalostí problematiky, zákonitostí pohybu a kreativitou vedoucích tělocvičné jednotky. Správné podněty Vám nabízejí naše semináře, stačí se jich účastnit. Lektorka svá cvičení a jejich význam prezentuje lékařům, pedagogům, sportovcům i běžné populaci bez rozdílu věku a pohybových schopností, zcela určitě by účast na našich akcích byla přínosem i pro Vás. Vzhledem k tomu, že práce pedagoga je velmi náročná a důležitá, musí být i on v dobré psychické a fyzické kondici, pohodě. Aplikace výše uvedených pohybových disciplín i Vám může dopomoci ke snížení, eliminaci osobního diskomfortu. Vhodně volená forma pohybové aktivity např. při tělocvičné chvilce ve třídě i rozcvičení v tělocvičné jednotce, kdy si pedagog může rovněž zacvičit, bude jeho tělem, které pohyb potřebuje, kladně přijata. Nevíte jak na to, aby vše z výše uvedeného mohlo být dosaženo, stačí oslovit Mgr.  Fasnerovou a Realizační tým RCAPA RPVOK.


Připravujeme pro Vás vzdělávací akce:

26.04.2022 / „Netradiční hry venku - ultimate frisbee a brannball, a jejich využití v inkluzivním vzdělávání“.

SPŠ Jeseník, Dukelská / Odborný lektor: Mgr. Václav Macháček

==================

27.04.2022 / Využití diferencované výuky v různorodém prostředí školní skupiny

„Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc – Hejčín“/Škola pro zrakově postižené / Odborný lektor: PaedDr., Mgr. Dan Blaha, psycholog


Martin Lajza, Odborný metodik APA v RPVOK