RPVOK

Seminář RCAPA RPVOK na SVČ Duha Jeseník

Seminář RCAPA RPVOK na SVČ Duha Jeseník

RPVOK

24. 5. 2022

V pátek 13.05.2022 se na půdě SVČ a zařízení pro DVPP DUHA Jeseník konal v pořadí již druhý odborný seminář „Úvod do problematiky letních pobytových akcí s účastí dětí s různými zdravotními znevýhodněním“ - část 2 určený pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s dětmi ve volnočasové oblasti. Seminář pořádalo Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání (CIZV) SVČ a zp DVPP DUHA ve spolupráci s Regionálním centrem APA (RCAPA) v rámci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) realizovaném Fakultou tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci. Jesenické SVČ a zp DVPP DUHA je jedním ze tří Center inkluzivního zájmového vzdělávání v Olomouckém kraji a v rámci projektu poskytuje možnost vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze účastníků i v řízených volnočasových aktivitách, které jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému. 

        Jak již napovídá číslovka 2 za názvem semináře, tak se opravdu jednalo o téma volně navazující na obsah a problematiku semináře z minulého roku, tentokrát s maximálním zaměřením na praktickou stránku. Seminář byl veden panem Mgr. Ondřejem Ješinou, PhD., a zúčastnilo se ho celkem 20 pedagogických pracovníků z okresu Jeseník. Obsahem semináře byly praktické příklady inkluze dětí se specifickými vývojovými potřebami, zejména zrakově a sluchově postižených. Vzhledem k tomu, že naše organizace SVČ a zp DVPP DUHA je organizátorem adaptačních skupin pro děti ukrajinských válečných uprchlíků, tak bylo nezbytné vyřešit prostorové problémy, abychom mohli absolvovat krátký teoretický úvod v jedné z našich dvou přednáškových učeben. Nicméně spolupráce s ukrajinskými rodiči a pedagogy je po celou dobu působení zcel bezproblémová, takže tento zdánlivý problém jsme vyřešili velice rychle. Praktickou část semináře  - aktivity a hry jsme prováděli v areálu našeho SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník a ZŠ Jeseník. Účastníci semináře měli možnost si prakticky vyzkoušet obě dvě role účastníků vzdělávání, a to roli pedagoga a na druhé straně roli účastníka – žáka s SVP.

            Seminář, podle prvních reakcí a evaluačních ukazatelů účastníků semináře, naplnil jejich očekávání a velmi rádi budeme v těchto tématech pokračovat i v následujícím období.


Za SVČ a zp DVPP  DUHA Jeseník Bc. Daniel Krčmář.