RPVOK

Seminář RCAPA RPVOK na téma „Podpora žáků (nejen) se SVP v období přechodu ze školy do další etapy jejich života“.

Seminář RCAPA RPVOK na téma „Podpora žáků (nejen) se SVP v období přechodu ze školy do další etapy jejich života“.

RPVOK

26. 10. 2022

V průběhu lidského života musíme řešit spoustu situací, které nám nějakým způsobem ovlivní život, zdraví, ekonomickou situaci, vzdělávání i sociální vztahy, jak je tomu u žáků v případě jejich přechodu z jedné životní etapy do druhé se věnoval seminář na téma „Podpora žáků (nejen) se SVP v období přechodu ze školy do další etapy jejich života“. Odborní lektoři Mgr. Daniela Maštalířová, DiS. a Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. se zaměřili na problematiku „Procesu ukončování školní docházky a plánování přechodu do další etapy života žáka (nejen) se SVP“, což je spojeno s mnoha výzvami i možnými překážkami. Je to období spjaté s  řadou „otazníků“ u všech zúčastněných. Ať už se jedná o třídního učitele, výchovného či kariérového poradce, ředitele školy, pracovníka vybraného školského poradenského zařízení, rodiče a zejména žáka samotného. Semináře byly zaměřeny na vhled do dané problematiky –  s akcentem na žáky se SVP a zároveň nabídly možnost seznámit účastníky s principy práce v rámci přístupu plánování zaměřeného na člověka, byly představeny vybrané nástroje a techniky práce, které lze při ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků využít“. (Maštalíř 2022) 

Semináře proběhly 19.10.2022 na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc a 21.10.2022 na SPŠ (emko) Jeseník, Dukelská 1240/27.


V níže uvedených odkazech naleznete více informací o dané problematice.

Plánování přechodu - tranzit

Link na projekt: https://karierazp.upol.cz/

Link na videa: https://karierazp.upol.cz/tranzitni-program-ctp-stp/metodicka-videa-tranzitniho-programu/

Link na knihu: https://karierazp.upol.cz/publikacni-vystupy/rukovet-kp/


Plánování zaměřené na člověka:

https://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/planovani-zamerene-na-cloveka/


Více informací o našich akcích a činnosti RCAPA v RPVOK naleznete na ikap.cz/RPVOK/Regionální centrum APA, o APA a Studiu na Katedře APA FTK UP v Olomouci na apangers.upol.cz


Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza