RPVOK

Seminář RCAPA RPVOK o primární prevenci a kondičním cvičení dětí předškolního věku

Seminář RCAPA RPVOK o primární prevenci a kondičním cvičení dětí předškolního věku

RPVOK

12. 5. 2023

V Centru pohybové gramotnosti v předškolním vzdělávání na Střední pedagogické škole v Přerově proběhl dne 10.05.2023 prezenční seminář pro pedagogické pracovníky v předškolním inkluzivním vzdělávání, který se zaměřil na dvě oblasti.  

„Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi, předškolním inkluzivním vzdělávání“, lektor PhDr. Ladislav Spurný, Krajský školský koordinátor primární prevence, Olomoucký kraj představil Primární prevenci jako „mnohovrstevný soubor opatření a činností, za jejichž použití má být v resortu školství u žáků i studentů obecně dosaženo toho, co dnes bývá nazýváno zdravým životním stylem. 

Předškolní pedagogika ve veřejnoprávním výkonu primární prevence nehraje roli z hlediska legislativního ukotvení jako je tomu u základních a středních škol.

Mateřské školy a obecně zařízení spadající do ranku předškolní výchovy a vzdělávání však v tomto ohledu hrají rovněž významnou roli. Je v podstatě dnes už nezbytné, aby pedagog předškolního vzdělávání byl alespoň rámcově seznámen s problematikou primární prevence, s jejím veřejnoprávním ukotvením, se systémem, který představuje i s konkrétní základní terminologií a další problematikou v této oblasti.

Současně je nutné, aby si byl vědom své role v tomto systému, aby měl představu o postupech, možnostech a zaměření konkrétních pedagogických činností promítajících se do primární prevence, a to včetně nástinu konkrétních témat a příkladů dobré praxe“. (Spurný 2023)

V druhé části semináře, která byla zaměřena na „Rozvoj pohybové gramotnosti a kondiční cvičení dětí předškolního věku“, Odborná lektorka Mgr. Lenka Fasnerová prezentovala různé pohybové aktivity, cvičení a jejich modifikace k různým schopnostem dětí v inkluzivním vzdělávání. Zdůraznila význam jednoduchých, často opomíjených pomůcek a jejich využití např. cvičební tyče. Cílem aktivního zapojení všech dětí do pohybových aktivit je podpora rozvoje jejich pohybové gramotnosti pro samo-obslužnost, zdravý životní styl, socializaci a lepší přechod do Základního školního vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce.  Lektorka představila také „Line dance“, choreografický tanec, ve kterém skupina lidí tančí podle opakující se sekvence kroků uspořádaných do jedné nebo více řad, jeho využití v rozvoji pohybové gramotnosti, pohybové koordinace a prostorové orientace dětí předškolního věku.

Seminář proběhl v příjemné pracovní atmosféře a uzavřel sérii seminářů zaměřených primárně na „Zdravotní tělesnou výchovu“.

Cíle podpory pedagogických pracovníků v předškolním inkluzivním vzdělávání na seminářích RCAPA RPVOK jsou v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání v oblasti „Dítě a jeho tělo“. 

„Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neuro-svalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebe-obslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům“. (RVP předškolní  vzdělávání)


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA