RPVOK

Spolupráce s RC APA dále pokračuje

Spolupráce s RC APA dále pokračuje

RPVOK

27. 1. 2021

Naše škola, SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc zahájila v roce 2018 spolupráci s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) při realizaci projektu IKAP Olomouckého kraje. V úzké spolupráci vzniká u nás na škole zázemí pro RC APA Olomouckého kraje, kterému jsme poskytli zázemí formou kanceláře, technického zázemí pro aktivity a skladovací prostory na jejich sportovně kompenzační pomůcky.

Po ukončení realizace projektu IKAP k 31. 10. 2020 byla zahájena realizace další etapy projektů Olomouckého kraje jako IKAP OK II. a současně s ním je realizován Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc (FTK UP) projekt „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“, který je zaměřen rovněž na inkluzivní aplikované pohybové aktivity, tedy přebírá roli RC APA z předešlých let. V rámci spolupráce v této etapě naše škola zachovala RC APA svou přízeň a spolupráci nejen potvrdila, ale i rozšířila. Škola se stala Fakultní školu FTK UP Olomouc a RC APA našlo zázemí pro nově vzniklé Centrum pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání, které realizuje činnosti v projektu.

O škole:
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 je jednou z největších škol v regionu s komplexním zabezpečením výchovy a vzdělávání. Škola poskytuje žákům ve svém areálu teoretickou výuku, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování ubytovaným žákům v domově mládeže. Škola vyučuje ve čtyřech směrech: strojírensko-automobilní, dřevařský, stavební a obchodní. Díky úrovni poskytovaného profesního vzdělávání se stala školou s nadregionálním dosahem.