RPVOK

SVČ DUHA Jeseník v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK).

SVČ DUHA Jeseník v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání   v Olomouckém kraji (RPVOK).

RPVOK

15. 3. 2021

 Středisko volného času DUHA Jeseník již dlouhou dobu v rámci volnočasových aktivit spolupracuje s Domovem Sněženka Jeseník, p.o., který poskytuje sociální služby uživatelům s mentálním postižením a uživatelům s kombinovaným postižením. Rovněž k nám v rámci pravidelné zájmové činnosti dochází děti a studenti, kteří jsou členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR – SONS.

Zřízením Centra inkluzivního zájmového vzdělávání v SVČ DUHA Jeseník, spoluprací s katedrou APA, Fakulty tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci a Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) v rámci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji, otevíráme možnost vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze účastníků i v řízených volnočasových aktivitách, které jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému. Věříme, že v této oblasti budeme působit nejen jako vzdělávací, ale i poradenské centrum a díky tomu dokážeme rozšířit a zefektivnit možnosti harmonického rozvoje žáků a studentů se SVP v oblastech socializace, fyzické a psychické kondice.

O NÁS – SVČ DUHA JESENÍK

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DUHA JESENÍK

(příspěvková organizace města) je školským zařízením s více než padesátiletou tradicí. Vzniklo spojením Domu dětí a mládeže Jeseník se Stanicí mladých přírodovědců Jeseník. Nacházíme se v prostorách bývalého kláštera Svaté Voršily. Všechny naše prostory - hlavní budovazahradačtyři velké skleníky hvězdárna jsou v centru města na Průchodní ulici.

... PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ...

Probíhá v zájmových útvarech zaměřených na výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu, tanec, sport, turistiku, přírodovědu, techniku a jazykové vzdělávání. Nabídka je určena převážně dětem a mládeži od 5 do 26 let. Každým rokem otevíráme v celém jesenickém regionu více než 100 zájmových útvarů, do kterých dochází cca 1100 účastníků všech věkových kategorií, převážně děti MŠ a žáci ZŠ. Letos nám pomáhá více než 60 externích vedoucích zájmových útvarů, kteří pracují nejenom v našem městě, ale i v okolních obcích (Česká Ves, Písečná, Mikulovice, Zlaté Hory, Supíkovice, Lipová, Bělá pod Pradědem, Vápenná, Javorník... ).

... PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST, AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST, SOUTĚŽE, PŘEHLÍDKY ...

Po celý rok nabízíme pestrou nabídku aktivit, které jsou zaměřené dle druhu (sportovní, kulturní a vzdělávací) a dle sociálního členění v návaznosti na věk, pohlaví, aj. tak, aby si mohl vybrat svoji akci každý zájemce. Z nabídky si tak mohou vybrat např. i rodiče s dětmi nebo handicapovaní.
K nejvyhledávanějším akcím patří: Den dětí, oslavy Dne Země, Vánoční jarmark, Účes roku, Zvoneček, Zelená stezka – Zlatý list, Přírodovědná korespondenční soutěž pro děti MŠ a žáky ZŠ, zájezdy na Floru Olomouc a do ZOO…….. 

Rozsáhlá je nabídka sportovních činností, kde zajišťujeme všechna okresní kola a také mnohá krajská kola vyhlašovaných soutěží ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů. Ve školním roce tak připravíme více než 30 soutěží pro 2 500 účastníků. Ve spolupráci se školami pořádáme i regionální sportovní soutěže jako je Jesenická liga ve florbalu, Vánoční laťka, Hubertův pohár, Král Habiny. Každoročně organizujeme okresní kola všech předmětových soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. 

... POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ A ZIMNÍ TÁBORY, SOUSTŘEDĚNÍ ...

V období školních prázdnin pořádáme řadu příměstských i pobytových táborů pro děti od 6–15 let s různým zaměřením - plavání, netradiční výtvarné techniky, PC, historie, fotografování, gastronomie… Vždy se pestrou nabídkou zájmových aktivit snažíme zaměřit zejména na komplexní rozvoj účastníků a zdravý životní styl dětí a mládeže. 

... NABÍDKY SPOLUPRÁCE PRO ŠKOLY, PRONÁJMY ...

Spolupracujeme se základními i středními školami formou exkurzí, výukových programů a konzultací. V rámci zájmového vzdělávání nabízíme spolupráci školám zejména v oblasti ekologických, výtvarných i literárních programů. V případě zájmu ze strany škol jsme připraveni nabídnout spolupráci i v jiných oblastech zájmového vzdělávání.  


 Bc. Daniel Krčmář, ředitel SVČ DUHA Jeseník.