RPVOK

Úvod do problematiky aktivního zapojení dětí do pohybových aktivit v předškolním i zájmovém inkluzivním vzdělávání

Úvod do problematiky aktivního zapojení dětí do pohybových aktivit v předškolním i zájmovém inkluzivním vzdělávání

RPVOK

12. 5. 2023

RCAPA RPVOK ve spolupráci se Střední pedagogickou školou Přerov uspořádali 09.05.2023 vzdělávací seminář pro žáky školy „budoucí pedagogické pracovníky pro předškolní vzdělávání“.

Odborný metodik APA v RPVOK, PhDr. Martin Lajza seznámil žáky s danou problematikou a prezentoval vhodné pohybové aktivity, které si žáci osobně vyzkoušeli. Akce se zúčastnilo 84 žáků tří tříd 2 ročníků. Byl to jen krátký, základní vhled do problematiky, dále bude daná problematiky těmto žákům prezentována ještě v Říjnu a Listopadu 2023, kdy se již hlouběji zaměříme na daná oslabení žáků, didaktické metody a spolupráci pedagogů s PPP, SPC při tvorbě a realizaci IVP a čerpání podpůrných opatření.

Vedení školy zastoupené Mgr. Romanou Studýnkovou si je vědomo, že problematiku aktivního zapojení dětí se Speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových aktivit tříd, školy je nutné řešit již v předškolním vzdělávání, kdy se děti připravují na přechod do Základní školy a kdy se dá spousta oslabení dětí pozitivně ovlivnit. Tím, že v předškolním vzdělávacím procesu se daná problematika již řeší, se usnadní přechod daného dítěte  a práce pedagogických pracovníků ve vzdělávání na Základní škole. 

Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA