RPVOK

Úvod do problematiky Zdravotní inkluzivní tělesné výchovy na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Úvod do problematiky Zdravotní inkluzivní tělesné výchovy na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

RPVOK

6. 12. 2022

30.11.2022 na Střední průmyslové škole Přerov, Havlíčkova , proběhl prezenční seminář, který byl úvodem do plánované série z oblasti „Zdravotní tělesná, pohybová výchova v inkluzivním vzdělávání“.

 V této „lekci“ Odborná lektorka Mgr. Lenka Fasnerová, Fyzioterapeutka z Centra pohybu Olomouc prezentovala celkový pohled na posturu = držení těla, co a jak v těle spolu souvisí. Jak vypadá správné držení těla a správné pohybové stereotypy, jejich odchylky, jak je rozpoznat, správně a efektivně kompenzovat, jaké nejčastější odchylky můžeme odhalit právě u dětí. K jednotlivým diagnózám byla předvedena a účastníky prakticky odzkoušena doporučená cvičení.

Účastníci byli seznámeni s vhodnými postupy při rozvoji posturální mechaniky. Lektorka zdůraznila, že je nutné s rozvojem pohybové a posturální mechaniky těla, psychomotorických schopností začít již v novorozeneckém věku, aby děti získaly správné návyky, osvojily si správné pohybové vzorce, které si budou přenášet do dalších etap života. 

V dalších „lekcích“ se lektorka zaměří na „Zdravou nohu + chůzi“; Správné držení těla + problematika různých vybočení páteře (skolióza atd.), závěrečná lekce bude zaměřena na souhrn témat předešlých lekcí a rozvoj všeobecné gramotnosti a kondiční cvičení.

Účastníci si také uvědomili, že i pedagogičtí pracovníci by měli dané pohybové aktivity realizovat, aby si zlepšili držení těla, uvolnili svalové i duševní napětí způsobené v důsledku pracovního vypětí.

Seminář proběhl v příjemné pracovní atmosféře, účastníci si veškerá cvičení předváděná lektorkou vyzkoušeli a konzultovali s ní případné nejasnosti. ZÁVĚREM DOŠLO KE SHODĚ, že daná cvičení by měla být nedílnou součástí jednotek tělesné výchovy i tělocvičných chvilek v průběhu vyučovací jednotky či přestávky.

 Těšíme se na další setkání s Mgr. Fasnerovou, které se bude věnovat problematice plochá noha atd. vše pod názvem „Zdravá noha a chůze“.

„Cvičte více krát 5 min denně než 2 h jednou za týden, pro naše tělo to je lepší“, doporučuje lektorka.

 

Pro inspiraci v práci s dětmi, žáky „nejen“ v inkluzivním vzdělávání doporučuji.

 

Informace o práci s dětmi a žáky se SVP 

 Ješina – Aplikovaná TV1.indd (upol.cz). (ke studiu i stažení)

 

Pohybová gramotnost dětí a její rozvoj

Pohybová gramotnost a její rozvoj u předškolních dětí (3-7 let) (upol.cz)


Co je to integrace a inkluze

Odborný článek: Speciální pedagogika: Integrace a inkluze (rvp.cz)


Kniha, která může zlepšit budoucnost.

Z lásky k pohybu (marketastrnadova.cz)


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA

Martin Lajza