RPVOK

Vznik Fakultních škol v rámci realizace projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Vznik Fakultních škol v rámci realizace projektu Rovné příležitosti  ve vzdělávání v Olomouckém kraji

RPVOK

5. 4. 2023

V rámci realizace projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji na Střední škole polytechnické, Rooseveltova, Olomouc, Střední průmyslové škole Jeseník, Dukelská a Střední pedagogické škole Přerov, Denisova vznikly Fakultní školy FTK UP v Olomouci.

Tyto školy dlouhodobě spolupracují s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit zapojeným v realizaci projektů Olomouckého kraje IKAP 2017 – 2020 a RPVOK 2021 – 2023. Za podpory ze strany vedení těchto škol, zde bylo vytvořeno zázemí pro realizaci vzdělávacích akcí zaměřených na podporu pedagogických pracovníků v aktivním zapojení dětí, žáků, studentů se Speciálními vzdělávacími potřebami do „inkluzivních“ školních i mimoškolních pohybových aktivit.

Na setkání zástupců Fakultních škol s Mgr. Michalem Šafářem, Ph. D., děkanem FTK UP v Olomouci došlo k předání informačních cedulek, kterými jsou nyní tyto školy označeny a poukazují na vzájemnou spolupráci v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti.

Cílem vzniku Fakultních škol je snaha o navázání bližší vzájemné spolupráce a její využití při realizaci praxí studentů FTK a rozšíření kurikula budoucích pedagogických pracovníků, nynějších žáků Střední pedagogické školy Přerov.

Věřím, že tato spolupráce bude přínosem pro pedagogické pracovníky škol i jejich žáky.

Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA