RPVOK

„Zdravotně kompenzační cvičení“ seminář RCAPA RPVOK na ZŠ a MŠ Hranice-Šromotovo

„Zdravotně kompenzační cvičení“ seminář RCAPA RPVOK na ZŠ a MŠ Hranice-Šromotovo

RPVOK

23. 3. 2022

Pod odborným vedením Mgr. Michaely Lehnertové, Ph.D., fyzioterapeutky z RL-Corpus v Olomouci a odborné metodičky, poradkyně v problematice diagnostik pohybových schopností, pohybové docility dětí, žáků i studentů pro tvorbu a realizaci Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) ve školní tělesné výchově  proběhl prezenční seminář RCAPA v realizaci projektu RPVOK. 

V pondělí 21.03.2022 jsme se sešli podruhé v tělocvičně ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice. Tentokrát byl seminář zaměřen na problematiku zdravotně kompenzačních cvičení. . Zajímaly nás ortopedické vady (ploché nohy, vbočené kotníky), skolióza, vadné držení těla, diastáza břišních svalů. Cílem bylo si vyzkoušet a rozšířit zásobník cviků k nápravě těchto vad. Paní lektorka nám vše nejdříve teoreticky objasnila a následně jsme si vyzkoušeli různé cviky i s využitím balančních pomůcek, ortopedické podlahy, švihadel... Děkujeme lektorce za profesionální vedení semináře a inspiraci do dalšího cvičení. (Mgr. Kateřina Černá)

Prakticky zaměřený seminář se věnoval problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do pohybových aktivit v rámci školního i mimoškolního inkluzivního vzdělávání. Cílem bylo podpořit pedagogické pracovníky pracující v oblasti školních i zájmových pohybových aktivit, seznámit je s vhodnou aplikací daných technik, jejich indikacemi i kontraindikacemi nevhodných cvičení. Lektorka se odborně zaměřila na podporu rozvoje pohybové gramotnosti, zlepšení posturálních mechanismů, schopností daných jedinců vedoucích k jejich aktivnímu zapojení do pohybových aktivit třídního kolektivu. Účastníci si vyzkoušeli lektorkou prezentovaná cvičení, jak je správně a kdy provádět. Ve vzájemné shodě podpořili nutnost aplikace daných tzv. „Zdravotních cvičení“ i ve školní tělesné výchově, kde často v současné době převládá jen herní aktivita bez ohledu na vývojové zákonitosti lidského těla, které by měly být vhodnými pohybovými aktivitami, cvičeními rozvíjeny.  Prezentace využití různých cvičebních pomůcek, masážních míčků a válců, cvičebních míčů i masážních ortopedických podložek byla ve znamení kreativity účastníků. Akce proběhla v příjemné pracovní a konzultační atmosféře.

Doktorka Lehnertová je členkou odborného realizačního týmu RCAPA v RPVOK, kde úzce spolupracuje s Regionálními konzultanty APA projektu, kteří jako terénní pracovníci problematiku IVP i přímou podporu pedagogickým pracovníkům řeší na daných školách v jednotkách školní tělesné výchovy. Její další lektorská činnost ve spolupráci s RCAPA RPVOK proběhne na semináři 11.05.2022, na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3, kde bude prezentovat problematiku na téma „Význam pohybu dětí“, probere vývojová období a podá informace k jednotlivým oslabením, indikacím a kontraindikacím pohybových aktivit, cvičení aplikovaných v předškolním vzdělávání.

Na naše RCAPA vzdělávací akce v realizaci projektu RPVOK, Vás srdečně zveme.

Mgr. Kateřina Černá

Pedagog, ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice

Martin Lajza

Odborný metodik APA v RPVOK